Hüseyin Sırrı Bellioğlu

Hüseyin Sırrı Bellioğlu
Hüseyin Sırrı Bellioğlu

Hüseyin Sırrı Bellioğlu, (d. 1876 Lefkoşa - ö. 28 Eylül 1958 İstanbul), Türk siyasetçi.

İstanbul’a giderek, öğrenimi için Mülkiye’ye girmiştir. 1897 yılında padişah aleyhtarı olduğu gerekçesiyle 11 ay tutuklu kalmıştır. Kastamonu Sandık Eminliği (1905), Belediye Başkâtipliği (1906) yapmıştır. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra, Zonguldak Kaymakamlığına tayin edilmiştir. 1908-1911 tarihleri arasında Mudurnu, Düzce ve Adapazarı kaymakamlıklarında bulunmuştur. Bu şekilde, Adapazarlılarla yakından temasa geçmiş ve ahâli nezdinde tanınmıştı. Amare (1912) ve Amasya Mutasarrıflıklarında görev yapmıştır. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Amasya'ya gelen İngiliz komutanının isteklerini yerine getirmediğinden dolayı 16 Mart 1919 tarihinde İstanbul Hükümeti tarafından görevinden alınmış ve bir süre tutuklu kalmıştır. İzmit'e gelerek Kuva-yi Milliye safında yer almıştır. IV. Dönem Meclis-i Mebusan'da İzmit milletvekili olmuştur. Meclis-i Mebusan'ın işgal güçleri baskısıyla kapatılmasıyla Ankara'ya geçerek TBMM 1. Dönem açılışına katılmış ve İzmit milletvekili olarak mecliste yer almıştır.[1][2] 1931 seçimlerinde tekrar İzmit (Kocaeli) milletvekili olmuştur. Hükümet aleyhine tahrik ve hükümetin manevi kişiliğine hakaret suçundan 1941 yılında tutuklamış ve dokuz yıl hapse mahkûm edilmiştir. 31 Temmuz 1949 tarihinde cezasını tamamlayarak salıverilmiştir.[3]

Kaynakça

  1. Konukçu, Prof. Dr. Enver (Temmuz 1997), Adapazarı Kaymakamı Tahir (1919-1920), Cilt:XIII, ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ, http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=Print&DergiIcerikNo=664&Yer=DergiIcerik, erişim tarihi: 04.04.2011
  2. Gör, Hamdi Namık (1956), İstiklâl Mucizesi, Ankara: Ege Matbaası, ss. 7
  3. Yılmaz, Murat (Ekim 2005), Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce Cilt 7/ Liberalizm, 7, İstanbul: İletişim Yayınları
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/21/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.