Hüseyin Nail Kubalı

Hüseyin Nail Kubalı
Doğum 1903
Niğde Türkiye
Ölüm 1981 (77-78 yaşlarında)
Milliyeti Türk
Dalı Hukuk Kamu Hukuku
Çalıştığı yerler İstanbul Üniversitesi
Öğrenim İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1928)

Hüseyin Nail Kubalı (d. 1903 - ö. 1981), Türk hukukçu, öğretim üyesi.

Niğde'de doğdu. 1924 yılında İstanbul Erkek Lisesi, 1928'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Doktorasını kamu hukuku üzerine yaptı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı ve bir süre buranın dekanlığını yürüttü. Kendi girişimiyle ve Émile Durkheim'ın kızı Jacques Halphen ve Georges Davy'in desteği ile Durkheim'ın Bordeaux ve Paris'te verdiği ahlak ve hukuk sosyolojisi derslerinin tümünün "Leçons de Sociologie" başlığıyla ilk kez ve eşzamanlı olarak Paris ve İstanbul'da yayınlanmasını sağladı (Publications de l'Universite, Faculte de Droit, no. III. Istanbul: L'Universite d'Istanbul, Paris: Presses Universitaires de France. Kaynak: Hans-Peter Müller. Editorische Notiz. Émile Durkheim. Physik der Sitten und des Rechtes, suhrkamp 1999, s. 342)

Yassıada yargılamalarında, DP ve Menderes aleyhine 8 saat süren tanıklığı ile bilinmektedir. Bu tanıklık için, görevli gittiği ABD'den getirtilmiştir. Tanık olarak verdiği ifadede görgüye dayalı tanıklık değil, bilirkişi gibi konuşmuştur. Mahkeme heyeti de bu tür ifadeyi 8 saat dinlemiştir. Aynı mahkemede tanık olarak dinlenen Anayasa Hukuku hocası Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil ise aynı mahkeme heyeti tarafından "bilirkişi gibi konuşma, olaylar hakkında bildiklerini ve gördüklerini anlat" diye uyarılmıştır. Her iki hocanın ifadesi ve mahkeme heyetinin tutumu için "Anayasa'yı İhlal Davası" tutanaklarına bakılabilir. 1961 Anayasası'nı hazırlayan komisyonda yer aldı. 21 Ekim 1977'de Cumhuriyet Senatosu'na cumhurbaşkanlığınca seçilmiş üye olarak görev yapmaya başlamıştır.

This article is issued from Vikipedi - version of the 2/18/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.