Hüseyin Hilmi Işık

Hüseyin Hilmi Işık
Tam adı: {{{tam_adı}}}
Doğumu: 8 Mart 1911(1911-03-08)
Doğum yeri: Eyüp, İstanbul, Türkiye
Ölümü: 26 Ekim 2001 (90 yaşında)
İlgilendikleri: Kimya
Etnik köken: Türk
Dini: İslam (Sünni)
Etkiledikleri: Işıkçılar Cemaati
Eşi: Nefise Siret (e. 1940)

Hüseyin Hilmi Işık (8 Mart 1911 - 26 Ekim 2001) Kimyager ve İslam âlimi. Din alanında yazdığı kitaplarla tanınmış olan bir İslâm âlimidir. Kendi öğretileri doğrultusunda Işıkçılar Cemaati oluşmuştur.

Hayatı

8 Mart 1911 tarihinde İstanbul, Eyüp'te doğdu. Babası Said Efendi Lofca'dan 1877 Osmanlı-Rus Savaşında göçmen olarak İstanbul'a gelmişti.

Eğitimi

Beş yaşında Eyüp Sultan'da Mihrişah Sultan ilkokuluna başladı. Yazları Hakîm Kutbeddin, Kalenderhâne ve Ebussuud sibyan mekteblerine devam etti. Yedi yaşında başladığı Reşâdiye Numûne Mektebi'ni 1924 yılında birincilikle bitirdi. 1929 yılında Halıcıoğlu Askerî Lisesi'ni de birincilikle bitirdikten sonra 1932'de eczacılık fakültesinden birincilikle ve teğmen rütbesiyle mezun oldu. Gülhane Hastanesi'ndeki stajını birincilikle tamamladıktan sonra askerî tıbbiyeye müfettiş tayin edildi. 1936'da İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'ni bitirerek Türkiye’nin ilk kimya yüksek mühendisi oldu. Burada yüksek matematikçi Richard Von Mises, mekanik profesörü William Prager, fizikçi Harry Dember, teknik kimyacı Philipp Gross’dan ders aldı. Prof. Fritz Arndt'ın yanında çalışırken Phenyl-Cyanide-Nitrometan cisminin sentezini yaptı ve formülünü buldu. Dünya'da ilk olan bu travay, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası’nın 2139 sayı ve ikinci kânun 1937 tarihli sayısında; ayrıca Almanya’da çıkan Zentralblatt isimli kimya dergisinin 1937 tarihli ve 2519 numaralı sayısında yayınlandı.

Meslek hayatı

1936 yılında ordu kimyager sınıfına nakledilerek Ankara Mamak'ta gazdan korunma evi kimyagerliğine tayin olundu. Millî Savunma Bakanlığı'nın Almanya'dan getirttiği dünyaca meşhur kimyagerler Dr. E. Goldstein, Auer Fabrikası genel direktörü Merzbacher ve optik uzmanı Neumann ile çalıştı. Zehirli gazlar uzmanı oldu. Kızılay maske fabrikasında Milli Müdafaa Vekâleti adına müfettişlik yaptı. 1938'de yüzbaşı, 1945'de binbaşı oldu. 1946'da Bursa Işıklar Askerî Lisesi'ne kimya öğretmeni tayin edildi. 1950'de lisenin öğretim müdürü oldu. 1951'de Kuleli, 1959'da Erzincan Askerî Lisesi'ne tayin olundu. 1960'da Milli Savunma Bakanlığı tetkik kuruluna tayin edildiyse de, 27 Mayıs 1960 ihtilalini takiben kıdemli albay rütbesiyle emekliye sevkedildi. Vefa, İstanbul İmam-Hatip, Cağaloğlu ve Bakırköy Kız Meslek Liselerinde, ayrıca olgunlaşma kurslarında kimya, fizik, matematik, Almanca ve Fransızca dersleri verdi. 1962'de Yeşilköy'de Merkez Eczanesi'ni açtı. Bir yandan da kendisini ilmî çalışma ve teliflere verdi. Günlük ve haftalık gazetelerde aktüel ve kültürel yazılar yazdı.

Dini eğitimi

1929 yılında tanıştığı Süleymaniye Medresesi müderrislerinden Abdülhakîm Arvâsî'nin derslerine devam etti. Hocasının vefatından sonra oğlu Kadıköy müftüsü Ahmet Mekki Üçışık'tan ilim öğrenimine devam etti. Çok sayıda kitap telif etti. Bu kitapları genellikle temel kaynağın yazarının adıyla ya da M. Sıddık Gümüş takma adını kullanırdı. "Seâdet-i Ebediyye" kitâbının gördüğü alaka ve devamlı gelen suâller sebebi ile, kitâbının her baskısına yeni ilâveler yaparak 1248 sayfalık bir eser meydana getirdi. Eserin İngilizceye tercümesi yapılmış ve "Endless Bliss" ismi verilerek Hakîkat Kitâbevi tarafından beş cild olarak bastırılmıştır.[1] Ayrıca Arapça, Farsça, İngilizce, Fransızca, Almanca ve diğer dillerde hayli kitap bastırıp 1966 yılında kurulan Işık Kitabevi vasıtasıyla dünyaya göndermeye başladı.

"Çok kitap okudum. Ehl-i sünnet alimlerinin yükseklikleri yanında, pek câhil, bir hiç olduğumu anladım. Onları tanıyabilmek, yollarında bulunmak, büyük nimettir. Resûlullahın yolu, onların gösterdiği yoldur. Resûlullahın güzel ahlakı, onların ahlakıdır. Dünyada ve ahirette saadete kavuşmak isteyen, o büyüklerin yoluna, sımsıkı sarılsın!" [2] Sözüyle düşüncelerini ifade etmiştir.

Vefatı

Arapça, Farsça, Fransızca ve Almanca bilen Hüseyin Hilmi Işık, 26 Ekim 2001 tarihinde vefat etti. Kaşgari dergahı yanında medfundur. Ardında biri erkek diğeri kız iki evlat bıraktı.

Eserleri

Ayrıca bakınız

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.