Hötoğlu, Oğuzeli

Hötoğlu, Oğuzeli'e bağlı 50 haneli bir mahalledir. Gaziantep'e uzaklığı 40 km'dir. Barak Ovası içerisinde yer alan köylerden biridir.

TARİH

Köy yöreye urfa üzerinden gelerek yerleşen KARAKEÇİLİ Türkmen aşiretinin Kurucabeyli kolundan insanlarca kurulmuş köylerden birisidir. Osmanlı ve Antep tapu ve tahrir kayıtlarında Türkmen Karakeçililerin Barak ovasında Albayramlı kolu ve Kurucabeyli kolu şeyhbilican (aslanlı), Büyük Karacaören, Selmincik, Karacurun,inkılap köylerine yerleşmişlerdir. 1860'lı yıllarda bu yerleşmeler olmuştur. Karakeçililer Türkiye'nin en büyük aşiretlerinden birisidir. Kurmanci şivesini yüzyıllarca oturdukları urfada konuşmaya başlamışlardır. Elazığ, Adıyaman, Urfa, Erzurum, Malatya, Maraş, Gümüşhane, Sivas, Kırıkkale, Çorum, Kars, Ahlat, Diyarbakır, Batı Anadolu olmak üzere çok geniş yörelerde yerleşiktirler. Kardeşin su ihtiyacının gidermek amacıyla şu anda mahallenin ortasında kalan kuyunun etrafına yerleşmesi neticesinde köy kurulmuştur. Köy Ali Ağa ve Muhammed Ağa adında iki kardeş tarafından kurulmuştur. Hötoğlu ismi nereden geldiği tam olarak bilinmemekle birlikte, bir beylik ismi olarak aktarılmaktadır. KURUCABEY BİR KARAKEÇİLİ TÜRKMEN AŞİRET BEYİDİR. Oymağımız ismini bu kişiden almışlardır.

KÜLTÜR

Karakeçili ve Barak Türkmen Aşiret kültürünün etkileri görülür. Antep yöresinin düğün kültürü yaşanır.Hanifi mezhebine tabi insanlardır. Milli duyguları yüksek vatansever insanlardır. Geleneklerine sahiptirler.Akrabalık bağları oldukça güçlüdür.

İklim

Karasal iklim sürmekte olup Barak ( Türkmen ) ovasının genel iklim özellikleri görülür.

.

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.