Gostun

Gostun, Bulgaristan'da iki yıl boyunca naiplik yapan Ermi uruğuna mensup devlet yöneticisidir.[1] Kubrat'ın İstanbul'a gidişinden dönüşüne kadarki süreçte yani 603-605 arasında Büyük Bulgar Hanlığı'nda naiplik yaptığı sanılmaktadır.[2] Naipliği süresince, bağımsız bir han gibi davranmaktan ziyade konumu Avarları temsil eden bir derebeyi yönetimini sürdürmektedir.[2]

Yaşamı

Hakkında çok az bilgi bulunmaktadır. Bazı Bizans kaynaklarına göre Gostun'un diğer adının Organa olması muhtemeldir.[3] Ancak Organa'nın aslen Türkçedeki adının Orhan olduğu ve Tuğluk uruğuna dâhil olduğu bilinmektedir. Gostun'un Bizans kaynaklarındaki isminin Organ-as olduğunu belirten Talat Tekin'e göre, Gostun namestnik yani vali sıfatıyla 603'te Bulgar tahtına oturmuştur. Ona göre, İrnik'ten 150 yıl sonra Bulgar Türklerinin hanedan ailesi bir başka Türk uruğu ile değişmiştir. Tekin'e göre, Ermi uruğu da bir Türk sülalesidir.[4] Bu görüşe karşı olarak, George Vernadsky, Gostun adının Türkçe bir isim olmadığını ve Eski Slavcada "tüccar" anlamına geldiğini söylemektedir. Ona göre, Gostun Kubrat'ın annesinin soyundan gelmektedir. Annesi Alanik kavimlerdendir. Gostun'un geldiği Ermi uruğunun anlamı da Osetçede "el, koruma"dır.[5]

Kalıtı

Antarktika'nın Kar Adası (Güney Shetland Adaları)'da bulunan Gostun Noktası'na, bu saltanat naibinin adı verilmiştir.

Ayrıca bakınız

Önce gelen:
Organa
Bulgar Hanlığı Naibi
603-605
Sonra gelen:
Kubrat

Kaynakça

  1. Nominalia of the Bulgarian khans
  2. 1 2 Hasan Celâl Güzel, Ali Birinci (2002), Genel Türk tarihi, 2. cilt, s. 211-2012.
  3. John of Nikiu, 6th-century historian
  4. Talat Tekin, Tuna Bulgarları ve Dilleri - Sayfa 3
  5. George Vernadsky (1959), The Origins of Russia, Clarendon Press, s. 87-88.
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/4/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.