Goralılar

Bu maddenin tarafsızlığı konusunda kuşkular bulunmaktadır.
Ayrıntılar için lütfen maddenin tartışma sayfasına bakınız.
Şablonu maddeden çıkarmadan önce lütfen şablonun yardım sayfasını inceleyiniz. (Mart 2009‎)
Goralılar
Toplam nüfus
60.000
Önemli nüfusa sahip bölgeler
Kosova Kosova 7.000
Diller
Goranice, Bulgarca, Sırpça, Arnavutça, Türkçe
Din
İslam

Goralılar, veya Goraniler (Goranci ve Gorani) Güney Slavları halklarındandır.[1] ağırlıklı olarak Kosova, Arnavutluk ve Makedonya topraklarının kesiştiği arazideki Gora bölgesinde yaşayan Müslüman bir halktır.

Günümüzde Goralılar

Goralılar günümüzde, etnik âidiyetleri kesinleşmemiş oldukları için, birçok devlet ve kültür arasında paylaşılamayan bir halk durumundadırlar. Osmanlı İmparatorluğu devrinde, bölgedeki Müslüman ahâli ile beraberlik içinde yaşamış ve âidiyetleri sorgulanmamıştır. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde artan ayrılıkçı hareketler sonucunda Balkanlar’da Osmanlı egemenliğinin ortadan kalkmasıyla beraber, Slav nüfusunun politik baskınlığı arttıkça, Goralılar da dil yakınlığı sebebiyle Slav fikriyâtından etkilenmeye başladılar. Sonrasında, Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı ve Yugoslavya devletlerinin Slav ağırlıklı yapıları sebebiyle, bölgedeki Slav halklarıyla yakınlaşmada artışlar oldu.[2]

Bugün, Sırbistan'ın bölgede eski egemen güç olması sebebiyle Goralılar üzerinde, yaşayış, politika bakımlarından etkisi söz konusudur. İş bulma sıkıntısı sebebiyle Gorani gençlerin bir kısmı Sırbistan’da çalışarak geçimini sağlamaktadır. Bulgaristan Cumhuriyeti devleti, bölgedeki etkisi arttırmak için bizzat Gora bölgesine Goralılara Bulgaristan pasaportu dağıtmaktadır. Aynı şekilde, Makedonya’nın da pasaport dağıtma yaklaşımı vardır. Bütün bu politik atakların dışında, geçim şartları zorluğu sebebiyle Goralı genç nüfusun az sayılamayacak bir kısmı Avrupa Birliği ülkelerinde geçici veya kalıcı olarak yaşamlarını sürdürmektedir.

Resimler

Kaynakça

  1. a b Dokle, Nazif. Rečnik Goransko (Našinski) - Albanski, Sofia 2007, Pečatnica Naukini Akademiji "Prof. Marin Drinov", s. 5, 11, 19 (Nazif Dokle. Goranian (Našinski) - Albanian Dictionary, Sofia 2007, Published by Bulgarian Academy of Sciences, p. 5, 11, 19)
  2. Sacit Kutlu, Milliyetçilik ve Emperyalizm Yüzyılında Balkanlar ve Osmanlı Devleti, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2007

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.