Global İlişkiler Forumu

Global İlişkiler Forumu (GİF), aralarında siyasetçiler, diplomatlar, iş insanları, akademisyenler, hukukçular, sanatçılar, basın mensupları ve bürokratların bulunduğu; uluslararası platformlarda Türkiye’yi temsil etmiş ve saygınlık kazanmış 40 kişilik bir grup tarafından 11 Mayıs 2009 tarihinde resmen kurulan ve 2014 yılı itibarıyla bireysel üye sayısı 150’yi geçen bağımsız bir dernektir. GİF, üyelerini ve ilgili tüm bireyleri, uluslararası ve global ilişkilere dayalı her konuda bilgi edinebilecekleri, sorgulayıp, tartışabilecekleri bağımsız bir platformda buluşturmayı esas almıştır.[1]

GİF, herhangi bir görüşün savunuculuğunu yapmamakta, daha geniş bir ülke grubunun sorumluluk ve yetki sahibi olduğu uluslararası düzende Türkiye’nin aktif ve donanımlı bir oyuncu olmasını amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, farklı düşüncelerin uyum içinde var olduğu ve harmanladığı bir kültürü destekleyip, daha da ileri götürmeyi hedefler.

GİF barış, refah ve ilerlemeye giden yolun herkese açık, kolay erişilebilir ve adil olması gerektiği anlayışını benimser ve destekler.

GİF Yönetim Kurulu Üyeleri

Rahmi Koç , Memduh Karakullukçu , Hanzade Doğan Boyner , Lucien Arkas , Aslı Başgöz , Hasan T. Çolakoğlu , Salim Dervişoğlu , Suzan Sabancı Dinçer , Ali Doğramacı , Metin Fadıllıoğlu , Sönmez Köksal , Gülsün Sağlamer , Özdem Sanberk , Ferit Şahenk , İlter Türkmen

GİF Çalışmaları

GİF Çalışma Grupları

GİF Çalışma Grupları, orta ve uzun vadede belirsizlik taşıyan küresel ölçekli konular hakkında tespitler yapmak ve bu tespitler net stratejiler ve politika önerileri sunmak üzere oluşturulurlar. Çalışma Grubu Üyeleri, mesleki geçmişleri, tecrübeleri ve görüşleri açısından farklılık gösteren ancak karşılıklı istişare ve özverili çalışma ilkeleri etrafında birleşen kişiler olup, yürütülen çalışmalara kurumsal değil, bireysel kimlikleriyle katılırlar.[2]

GİF, 2009 yılından bu yana 2 adet Çalışma Grubu Raporu yayınladı:

Track-II (Paralel Diplomasi) Çalışmaları

Track-II (Paralel Diplomasi) çalışmaları, başka bir ülkenin ileri gelenleriyle yürütülen uzlaşı süreçleridir. Bu çalışmalarda amaç; iki ülke arasındaki resmi diyaloğun kurumlar arası seviyeye taşınması, ikili ilişkilere temas eden konuların derinlemesine tartışılarak dış politika süreçlerine ve kamu diplomasisine katkıda bulunmaktır. İlk aşamada güncel olaylar üzerinden tarafların temel düşünce ve endişelerini anlamak, birbirleri hakkında tarihsel ve toplumsal ön yargılardan kaynaklanan yanlış algılarını değiştirmek hedeflenmektedir. Bu diyalog sayesinde uzun vadede iki ülke arasında daha bütüncül bir uzlaşıya ve sorunların çözümünde ortak bir dile sahip olunabileceği düşünülmektedir.

GİF Grupları

GİF, bünyesinde oluşturulan programlara katılan bireylerin ortak özellikleri düşünmeyi, düşüncelerini tevazu ile paylaşmayı ve diğer düşünceleri merakla değerlendirmeyi içselleştirmiş olmalarıdır. Farklı düşüncelerin uyumu ve sentezi doğrultusunda ilerleyen GİF, yürüttüğü her program için katılımcıların farklı formasyona ve tecrübeye sahip olmalarını desteklemektedir.

GİF Young Scholars (YS) / Young Scholars Abroad (YSA) Programı

GİF, YS ve YSA programlarını dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde lisans eğitimini sürdüren öğrencileri özgürce, akla dayalı ve yapıcı üslupla tartışabilecekleri ve sorgulayabilecekleri bir platformda buluşturmak için tasarlanmıştır. Amaç, gençlerin konular hakkında derinlemesine bilgi sahibi olup, pek çok açıdan inceleme yaptıktan sonra, nesnel bir senteze ulaşmalarını teşvik etmektir.[3][4]

GİF Genç Akademisyenler Programı (YAc)

GİF, bu programıyla politika değerlendirmelerinde sistemik küresel sorunlara odaklanan ve Türkiye’nin gündemine dünya perspektifinden bakan bir GİF düşünce grubunun temellerini atmaya başladı. Bu programda oluşan entelektüel birikimin Türkiye’nin ve dünyanın teknik politika tartışmalarına katkıda bulunması hedeflenmektedir.[5]

GİF Genç Profesyoneller Programı (YPr)

Bu program, Türkiye’nin ve dünyanın geleceğine katkı yapabilecek iradeye, formasyona ve tecrübeye sahip genç profesyonellere yönelik bir programdır.[6]

Üyelik

Bireysel Üyelik

GİF üyeleri, Türkiye’yi uluslararası platformlarda temsil etmiş siyasetçi, büyükelçi, akademisyen, sanatçı, hukuk insanı, bürokrat ve iş dünyasının temsilcilerinden oluşmaktadır. GİF üyelerinin ortak özelliği, her birinin kendi alanlarında Türkiye’yi uluslararası platformlarda temsil etmiş ve saygınlık kazanmış olmalarıdır.[7]

Kurumsal Üyelik

GİF’te, ayrıca, küresel gündemi yapıcı bir şekilde anlama, tartışma ve iletletmeyi amaç edinmiş küresel ölçekteki şirketlerin uzmanlıklarından ve tecrübelerinden faydalanabilmek amacıyla kurumsal üyelik sistemi de mevcuttur.[8]

Kaynakça

Dipnotlar

  1. GİF Hakkında
  2. GİF Çalışma Grupları
  3. GİF Young Scholars Programı Hakkında
  4. GİF Young Scholars Abroad Programı Hakkında
  5. GİF Genç Akademisyenler Programı Hakkında
  6. GİF Genç Profesyoneller Programı Hakkında
  7. GİF Bireysel Üyeler
  8. GİF Kurumsal Üyeler

Dış Bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 3/23/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.