Gevrakizade Hacı Vehbi Efendi

Gevrakîzâde Hacı Vehbi Efendi, (d. ? Konya - ö. 18 Mayıs 1939 Konya)

Gevrakîzâde Hacı Vehbi Efendi Konya’da doğdu. Konya müftülerinden Gevraki Hacı Abdülkadir Efendi’nin oğludur, ilk tahsilini müteakip medrese tahsilini babasından tamamlayarak icazet aldı. Babasının vefatından sonra, imtihan vererek kendi medreselerine müderris oldu. 1914’lü yıllar onun müderrisliğinin devam ettiği yıllardır. Aynı yıl 19 talebesi vardır. Vehbi Efendi’nin adı geçen medresenin son müderrisi olduğu tahmin edilmektedir.

Vehbi Efendi, babası gibi sosyal konularla da ilgilenmiştir. 1919 yılında bir ara Konya Belediye Başkanlığı’na getirilir. Belediye, İl Genel Meclisi ve Su Komisyonu üyeliklerinde bulunmuştur.

Vehbi Efendi, hayır kuruluşlarında da yer almış, uzun yıllar Hilâl-i Ahmer (Kızılay) Cemiyeti Konya Şube Başkanlığı görevini de yürütmüştür.

Vehbi Efendi, İstiklal Harbi sırasında cephe gerisinde gösterdiği gayretlerden dolayı da İstiklal Madalyası ile taltif edilmiştir.

18 Mayıs 1939 yılında vefat etmiş ve Musalla Mezarlığı’nda toprağa verilmiştir.

KAYNAKLAR

Arabacı, a.g.e. s. 278; Es, Konya Ansiklopedisi, Konya, 23 Kasım 1974; Sural, a.g. dizi yazı, Kasım 1975; Ömer Akdağ, “Gevrakizade Hacı Vehbi Efendi”, Konya Ansiklopedisi, 2012, 3 / 356.

Dış bağlantılar

  1. http://konyaninalimvehocalari.konyacami.com/gevrakizade-haci-vehbi-efendi/
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.