Germ hücresi

Germ hücresi, eşeyli üreyen bir organizmanın gamet oluşturmasına olanak veren herhangi bir biyolojik hücreye verilen isim. Çoğu hayvanlarda, germ hücreleri barsak taslağını saran dorsal mezenter boyunca gonad taslaklarına göç ederler[1] ve orada olgun gamet içinde ya yumurta ya da sperm olarak gelişerek hücre farklılaşması ardından mitoz ve mayoz olmak üzere iki tür hücre bölünmesi geçirirler. Bu sırada takip ettikleri yola gonad yolu denilir. Hayvanların aksine, bitkilerin erken gelişim dönemlerinde germ hücreleri bulunmaz. Bunun yerine, bitkilerde germ hücreleri, büyümenin başladığı hücreli dokusu olan ve bürgen doku olarak da adlandırılan olgun çiçek meristeminin somatik hücrelerinden gelirler.[2][3][4]

Kaynakça

  1. Kadın Genital Sisteminin Embriyolojisi ve Cinsel Farklılaşma Dr. Ramazan Dansuk, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 12. Kadın Doğum Kliniği, İstanbul, Türk Pediatri Arşivi Dergisi, Galenos Yayınevi / Turkish Archives of Pediatrics, Published by Galenos Publishing.
  2. Alberts B., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P. (2002). Molecular biology of the cell. New York, Garland Science, 1463 p.
  3. Twyman R.M. (2001). Developmental biology. Oxford, Bios Scientific Publishers, 451p.
  4. Cinalli R.M., Rangan P., Lehmann R. (2008). Germ cells are forever. Cell 132:559-562.

Ek okuma

Dış bağlantı

This article is issued from Vikipedi - version of the 4/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.