Gerin oil

Gerin oil ya da geriniol, Richard Dawkins'in bir makalesinde[hangileri?] dini eleştirmek için kurguladığı bir tür uyuşturucu maddedir. İngilizcede "din" anlamına gelen "Religion"'dan türetilmiştir.

Kinayeli anlatımın hakim olduğu makalede "intihar saldırıları, cadı avları" gibi şiddet olaylarının temelinde bu maddenin yattığını söleyip, bu maddenin yasal olmaması gerektiğini savunmaktadır.

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.