Genlik

Genlik, periyot harekette maksimum düzey olarak tanımlanabilir...genlik, bir dalganın tepesinden çukuruna kadar olan düşey uzaklığın yarısıdır.Kavramın kullanım alanları...(ışık, elektrik, radyo dalgaları v.s.)

Periyodik hareket

Periyodik hareketin genel denklemi aşağıda gösterilmiştir.

 y(t) = A\cdot sin ( \omega t+\phi)

Burada A maksimum değer, ω açısal frekans, φ de faz açısı ve t de zaman değişkenidir.

Periyodik hareket daima bir sinüs dalgası olmayabilir. Ama hareket periyodik oldukça, daima bir sinüs dalgaları toplamı olarak ifade edilebilir. Bu sebepten, periodik hareket sin, cos ya da exp j fonksiyonlarından biriyle gösterilir.

Tanım

Yukardaki denklem bir elektrik devresinde gerilim için şu şekilde kullanılır :

 v(t) = V\cdot sin ( \omega t+\phi)

Bu denklemde

\mathbf{V} (birimi Volt'tur)

katsayısı tepe genlik ( Vt veya Vp) olarak,

\mathbf{2\cdot V}

tepeden tepeye genlik ( Vtt veya Vpp) olarak bilinir.

Ancak, elektrikte esas önemli olan etkin genliktir. ( Ve veya Vrms ) Efektif veya rms gerilim de denilir.

Reaktif bileşeni olmayan bir devrede gerilim ve güç şu şekilde verilebilir:

 v(t) = V\cdot sin(\omega t)
 p(t) = \frac{1}{R\cdot T}\int V^2\cdot sin^2 (\omega t)dt

İntegral T süresince alındığına göre,

 P = \frac{V^2}{2\cdot R}

Aynı güç bir doğru akım devresinde de elde edilebilir.( U parametresi doğru akım genliğidir.)

 P = \frac{U^2}{R}

Aynı gücü sağlayan doğru akım gerilimi ve alternatif akım gerilimi karşılaştırılırsa,

\frac{V^2}{2\cdot R}= \frac{U^2}{R}
 U = \frac{\sqrt2}{2}\cdot V
 V_e=\frac{\sqrt2}{2}\cdot V etkin (efektif, rms) genliktir.

Örnek

 v(t) = 20\cdot sin (\omega t)

ise

\mathbf{V_t} = 20\mbox{ volt}
\mathbf{V_{tt}} = 40\mbox{ volt}
\mathbf{V_e} = \frac{\sqrt2\cdot 20}{2}= 14.14 \mbox{ volt}
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/10/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.