Genç yıldız cismi

Genç yıldız cismi (GYC) genç yıldız nesnesi (GYN) yıldız evriminin ilk aşamasında yıldızın anakol evresine gelmeden önceki evresidir.

Bu evredeki cisimler kütlelerine bağlı olarak iki grupta oluşur: Önyıldızlar ve anakol öncesi yıldızlar. Bazen bunlar kütlesine göre - yüksek kütleli GYN, ara kütleli GYN, düşük kütleli ve kahverengi cüceler olarak alt gruplara da ayrılabilirler.

GYN sınıflandırmasında genellikle SED, Lada C.J. ve Wilking B.A. tarafından 1984 yılında tanıtılan, eğim üzerine temellendirilmiş kriterler kullanılır. Bunlar, tayf dizini aralıkları temeline dayanan (I, II ve III) olarak üç sınıfa ayrılır :

.

Burada frekans, akı yoğunluğudur.

2.2–10 dalgaboyu aralığı olarak hesaplanır (yakın kızılötesi bölgesi). Daha sonra 1994 yılında Greene "düz tayf" adıyla dördüncü bir sınıf ekledi. 1993 yılında Andre, sınıf 0—cisimleriyle güçlü milimetre-altı dalgaboyundaki salınımını keşfetti, ama olarak çok soluktur.

Bu sınıflandırma şeması kabaca evrimsel dizgiyi yansıtır.

GYN erken yıldız evrimiyle ilgili olarak ayrıca şu olgular sayılabilir: çöküntü tepkimeleri, çift kutuplu sızıntılar, maserler, Herbig-Haro cisimleri ve ilkel gezegen oluşum diski (çöküntü diski veya ilgedisk).

Kaynaklar

    Ayrıca bakınız

    This article is issued from Vikipedi - version of the 2/23/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.