Genç Hegelciler

Genç Hegelciler, sonraları Sol Hegelciler olarak anılır, George Hegel`in 1831 yılında ölümünden sonra Berlin Üniversitesi`ndeki öğrenci ve profesörlerin yer aldığı grubun adı. Hükümette ve üniversitede çeşitli kademelerde yer alan Sağ Hegelciler`e karşı muhalefet etmişlerdir.

Sağ Hegelciler, tarihsel diyalektik serisinin tamamlandığını ve Prusya toplumunun iyi üniversiteleri, gelişmiş devlet hizmeti, endüstrileşme ve düşük işsizlik oranıyla tarihteki en yüksek noktasına ulaştığını iddia ederdi. Genç Hegelciler ise diyalektik sürecin tamamlanmadığını, alt sınıflardaki sefalet, hükümet sansürü gibi konular başta olmak üzere Prusya`nın mükemmellikten çok uzakta olduğunu savunurdu.

David Strauss, Bruno Bauer, Ludwig Feuerbach, Karl Neuwerck, Arnold Ruge, Max Stirner bu grubun ana ve ünlü üyeleridir. Karl Marx, Friedrich Engels, August von Cieszkowski ise genç üyeleri arasında yer alır.

Sol Hegelciler, üniversitede ve akademik çevrede din ve toplum üstüne radikal görüşleri yüzünden uzun süre ciddiye alınmadı. Bauer öğretim üyeliği görevinden 1841`de uzaklaştırıldı. Marx ve bazı arkadaşları da kötü şöhretleri yüzünden çeşitli uyarılar aldı.

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/23/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.