Gemi adamı

Bir geminin hiyerarşik yapısı - Zabitan
Bir geminin hiyerarşik yapısı - Tayfalar

Gemi adamı bir gemide görev yapan tüm zabit, yardımcı zabit, stajyer, tayfa ve yardımcı hizmet personeline denir.

Her gemi adamının görevi gereği sahip olduğu resmi unvana yeterlilik denir. Her geminin bayrağına, sınıfına ve büyüklüğüne göre belirli sayıda yeterlilikte personel ile donatılması zorunludur.

Zabitler

Zabitler, aldıkları eğitimin kapsamına göre belirlenmiş olan gemilerde güverte zabitleri için tonaj, makine zabitleri için toplam ana makine gücüne göre görev alabilirler.

Tablolarda belirtilen yeterlilikler ilgili idare tarafından belirlenen yönergelere göre düzenlenen eğitim, sınav ve deniz hizmetinin ardından bir üst satırdaki yeterliliğe terfi eder. Her yeterlilik sahibi personel belirlenmiş olan görevleri gemi üzerinde kurallara uygun olarak yürütmek ile sorumludur.

Güverte Sınıfı Zabitler

Tonaj Sınırı Olmayan 500 - 3000 GT 500 GT altı
Uzakyol Kaptan Kaptan Sınırlı Kaptan
Uzakyol Birinci Zabit Birinci Zabit Sınırlı Vardiya Zabiti
Uzakyol Vardiya Zabiti Vardiya Zabiti

Makine Sınıfı Zabitler

Makine Gücü Sınırı Olmayan 750 - 3000 kW 750 kW altı
Uzakyol Başmühendis Başmakinist Sınırlı Başmakinist
Uzakyol İkinci Mühendis İkinci Makinist Sınırlı Makine Zabiti
Uzakyol Vardiya Mühendisi Makine Zabiti

Yardımcı Zabitler

Stajyerler

Güverte ya da makine zabiti olabilmek için gerekli olan uygulamalı eğitimi gören personeldir.

Tayfalar

Güverte Sınıfı Tayfalar

Makine Sınıfı Tayfalar

Yardımcı Hizmet Personeli

Türk denizciliğinde gemi adamları

Kaptana gemi üzerinde Süvari bey şeklinde hitap edilmektedir. Her ne kadar gemide kaptan unvanını taşıyan bir kişi olsa da güverte sınıfı zabitler de derecesine göre 2nci kaptan, 3üncü kaptan olarak bilinmekte, efendi kaptan biçiminde hitap edilmektedir.

Mühendis - makinist ayrımı ise mühendislik eğitimi verilen üniversite bölümü mezunları ile meslek lisesi/yüksek okulu mezunu olanlar hatta tayfalıktan yetişen personeli belirtmek için yapılır. Başmühendis / başmakinist'e, gemi üzerinde çarkçıbaşı olarak hitap edilmektedir. Diğer makine zabitlerine ise çarkçı olarak hitap edilir.

Güverte lostromosu, güverte tayfasının başı olarak görev yapar ve reis olarak çağrılır.

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/1/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.