Gelfond sabiti

sayısına Aleksandr Gelfond'a atfen Gelfond sabiti adı verilmiştir; eπ e sayısının π'inci kuvvetidir ve aşkın sayıdır.Gelfond–Schneider theorem'i ile kanıtlanabilir. bağıntısında i sayısı imajiner kısımdır ve -i'de cebirsel bir sayıdır,ama cebirsel sayılar'dan değildir,yani transandantal sayılar dandır ve Hilbert'in yedinci teoreminde bahsi geçer. Matematiksel açıdan estetik olan yönü;

veya

ifadesi ile daha iyi anlaşılabilir.Çünkü eşitliğin bir tarafı tamamen reel'ken diğer tarafı tamamen imajinerdir.(hangisi gerçek?!)

Nümerik değeri

Gelfond sabiti onluk sayı sisteminde açılımında:

olarak tanımlarsak;
için bu dizi
şeklinde gösterilebilir.
bununda limiti şeklindedir.

Geometrik gariplik

n-boyutlu kürenin (veya n-sphere) hacmi
şeklinde verilir.
Birim veya üzeri tüm boyutlardaki kürenin hacmini özetleyen formül
Birim ve üzerindeki boyutlardaki kürelerin hacimlerinin toplamını veren formül:

Sayısal gariplik

Bazı değerler

eπ ile πe arasındaki ilişki:

Kaynakça

    1. ^ Nesterenko, Y (1996). "Modular Functions and Transcendence Problems". Comptes rendus de l'Académie des sciences Série 1 322 (10): 909–914. 2. ^ Connolly, Francis. University of Notre Dame

    Dış bağlantılar

    Şablon:Mathanalysis-stub

    This article is issued from Vikipedi - version of the 3/24/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.