Ganimet

Ganimet; İslam alimlerinin bu kelimeden anladıkları mana, mağlup edilen kâfirlerden harpte zaptedilen silahlar, binek hayvanatı, köleler ve bütün diğer emval-i menkûledir. Ganimetin beşte dördünü, bilfiil harbe girmiş olsun veya olmasın, muharebede hazır olan askerler arasında taksim edilmesi icap eder. Muharebede bir düşmanı öldüren onun üzerinde bulunan bütün teçhizatı alabilir. Atlılar piyadelerin aldıklarının üç misli (Ebu Hanife'ye göre ancak ikidir) fazla hak talep edebilirler.

Geri kalan beşte biri Allah'a aittir. Kur'an'ın 8. sûresinin 41. ayetinde bu çok açık bir şekilde açıklanmaktadır.

This article is issued from Vikipedi - version of the 5/14/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.