Galya

Fransa tarihi
dizisinin bir parçası
Zaman çizgisi
Portal icon Fransa portali

Galya (Latince: Gallia ; Fransızca: La Gaule) günümüzde başta Fransa olmak üzere Batı Avrupa'nın büyük bir bölümüne tarihte verilen isimdi. Galya'nın sınırları Fransa'nın yanı sıra günümüzdeki Kuzey İtalya, Belçika, İsviçre'nin batısı, Hollanda'nın bazı kısımlarıyla Almanya'daki Ren Nehri'nin batı kıyısındaki bölgeleri de içeriyordu.[1]

M.Ö. 1. yüzyılda Galya

Tarihçe

Galya'nın bilinen ilk halkı Keltler'dir. Romalılar bu topraklara Galya, buraya yerleşen Keltlere de Galyalı adını verdiler. Galyalılar MÖ I. yy'da siteler kurdular ve her site büyük mülk sahibi soylulardan oluşan senatonun denetiminde magistratus'ca yönetilmeye başlandı. Birbirlerinden bağımsız yaşayan Galyalılar arasında birlik ancak dinsel inançlarında görüldü. Dinsel törenlerini druid denen din adamları yönetirdi. Galyalılar hukuk işleriyle çocukların eğitimlerini de bunlara vermişlerdi. Puta tapmazlar ve tapınak kurmazlar, din törenlerini açık havada yaparlardı, kutsal varlık olarak tanıdıkları hayallere tapınırlardı. Galyalıların bu dönemine ilişkin yazılı belge yoktur. Yalnızca birkaç kaba heykel, üzerine soyut biçimler çizilmiş paralar bulundu.[2][3]

Vercingetorix Arvernilerin başkanı, Romalı komutan Julius Caesar'a teslim oluyor.

Galya, on iki yıl süren savaşlar sonunda hemen hemen tümüyle Romalıların eline geçti.[4] Romalılar Latin kültürünü Galya'da yerleştirmek amacıyla okullar açtılar. Latince öğretmeye başladılar. Bunu yaparken Kelt geleneklerine de karşı çıkmıyorlardı. Sonuçta Galyalılar Latin kültürünü benimsediler; Galya - Roman adını verebileceğimiz bir uygarlık doğdu.[5] MS 69'da Batav Civilis'in önayak olduğu ayaklanma sonucunda Galyalılar Galya İmparatorluğu'nu kurdular. Ancak Cermen tehdidi karşsında Roma'ya boyun eğmek zorunda kaldılar. III. yy'da Hristiyanlık bu bölgeye yayılmaya başladı ve V. yy'da Galya-Romalılar Hristiyanlığı tam olarak kabul ettiler. 406'dan başlayarak Galya başka kavimlerin istilasına uğradı. Son gelen Franklar burada yerleşip öteki kavimlere karıştılar. Batı Roma İmparatorluğu 476'da yıkıldıktan sonra Galya - Romalılar, Frank adını benimsediler. Bugünkü Fransızların ataları oldular ve ülke de Fransa adını aldı.

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

  1. Arrowsmith, Aaron. A Grammar of Ancient Geography,: Compiled for the Use of King's College School. Hansard London 1832, p50. http://books.google.co.uk/books?id=X1iwAuAJSOcC&pg=PA48&dq=Scythia+square+miles&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q=gallia%20&f=false. Erişim tarihi: 21 September 2014.
  2. Berresford Ellis, Peter (1998). The Celts: A History. Caroll & Graf. s. 49–50. ISBN 0-7867-1211-2.
  3. Archaeologies of Colonialism: Consumption, Entanglement, and Violence in Ancient Mediterranean France by Michael Dietler, 2010, University of California Press, books.google.com
  4. Julius Caesar The Conquest of Gaul
  5. Helvetti
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/10/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.