Galibi Tarikatı

Bu maddenin veya maddenin bir bölümünün gelişebilmesi için konuda uzman kişilere gereksinim duyulmaktadır.
Ayrıntılar için maddenin tartışma sayfasına lütfen bakınız.
Konu hakkında uzman birini bulmaya yardımcı olarak ya da maddeye gerekli bilgileri ekleyerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz.

Nizârî Bâtınî-İsmâ‘îl’îyye, Hurûf’îyye, Keysân’îyye ve İmâm’îyye-i İsnâ‘aşer’îyye Şîʿîliğiyle alâkalı bir dizidir.

Şiilik Bâtınîlik
ALEVÎLİK

Galibi Tarikatı (Galibilik), Kadiri ve Rufai tarikatlarının birleşiminden doğan[1] Muhammedi Tasavvufun bir koludur. Peygamberinin getirdiği ahkam dan ayrılmadan, zamanın Haramiyeti belli olanın dışındaki medeniyet ve teknolojisini Tasavvufî bir anlayış içerisinde dinin vazgeçilmezi kabul eden Galip Hasan Kuşçuoğlu'nun Dinî anlayış ve dünya görüşüne göre 21. yüzyılda sistemleştirdiği, meşrepte Alevîliği benimseyen, mezhep olarak ise Hanefi ise Muhammedi bir tarikât.

Galibi Tarikâtı Prensipleri

Galibilik, Abdülkâdir Geylânî ve Ahmed Er Rufai'nin Tasavvufi prensiplerini benimser. Bunların dışında zamana uyumlu benimsediklerini bildirdikleri, çeşitli prensipler şöyle sıralanabilir: İslâm'ın Esaslarına itaat etmek; tevhidi benimseyen herkesi Müslüman kabul etmek; İslam'daki iman inancının temellerine, zamana uyumlu tasavvufî bir şekilde uymak; Pir' in Tarif ettiği Tasavvufî ibadet ve zikirleri uygulamak. Evliya'ın anlayışını kabullenmek; Galibi Zikri toplantılarına katılmak. Mezhep olarak Hanefîliği takip ettiklerini meşrep olarak Alevî olduklarını, şeriat-ı Muhammedide bulunan 105 küsür mezhep ve meşrebi de kabullendiklerini ve farklılık gözetmediklerini de belirtirler.

Galibi zikri

Tasavvuf inanışına göre her tarikat pirinin usul ve yöntemini belirlediği zikir metodu, yani Allah'ın isimlerinin toplu olarak bir düzen içerisinde tekrar edilmesi ile yapılan ayin, hangi tarikat sistemine göre yapılırsa, pirinin adı ile anılır. Galibi Tarikatı piri Galip Hasan Kuşçuoğlu'nun sistemleştirdiği zikir törenlerine de Zikri Galibi adı verilmiştir.

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 7/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.