Gacallar

Gacallar, Trakya yerlilerinden kabul edilen bir halktır. Yunanistan ve Bulgaristan dâhil Trakya'nın her yerinde yaşamaktadırlar.

Köken

Çeşitli teoriler mevcuttur: Gacallar, Deliorman bölgesinin Osmanlı öncesi Türk halkı olduğuna dair iddialar vardır. Kuzey'den gelmişlerdir ve Çitaklarla ve Gagavuzlarla ilgileri de düşünülür. Osmanlılarla tanışıp karışınca İslam'a geçmişlerdir.

İkincisiyse; 93 Harbi'yle bu bölgeden Türkiye'ye göçüp de Trakya'da kalanların, burada meskün buldukları yerli ve İslam halktır. Onlara yerli anlamında Gacal diyenlerse, Deliorman göçmeni Gacal, Tatar ve Yörük göçmenlerdir. Türk Trakyasının bu ikinci Gacalları, gerçekte Yörük ve Tatar Türkleridir.

Dilleri

Trakya'da yaşayan bütün Gacalların konuştuğu dil Türkçedir.

Yerleşim

Gacallar'ın, çoğunlukla Balkanlar'da yaşadığı ve özellikle Bulgaristan (Deliorman) [1] ve Türkiye'de çoğunlukla Trakya bölgesinde yaşadıkları belirtilmektedir. Örneğin, bir sınır ilçesi olan Kofçaz ve Edirne'nin Keramettin Köyü halkı kendilerini Gacal olarak tanımlamaktadır. Türkiye Trakyasında bulunan şehirlerimizin tümünde Gacal yaşamaktadır. Nüfuslarının toplamda 14.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir.[1]

Rus bilgini Moşkov gibi kimi tarihçiler, Gacalların Peçeneklerin soyundan geldiklerini ileri sürerler. Şkorpil gibi bilginlerse, Asparuh Han'ın yönetiminde ilk Tuna Bulgar Devletini kuran Türklerin torunları olduklarını sanırlar.

Türklerin fiziksel tipi, özellikle kentlerde, pek belli olmaz. Ancak, Gacal denilen Deliorman Türkleriyle Kırcaali'nde yasayan Türkler, başka kavimlerle pek karışmış değildir.[2]

Ayrıca bakınız

Kaynak

This article is issued from Vikipedi - version of the 2/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.