Günah Çıkartıcı Teofanes

Aziz Günah Çıkartıcı Teofanes (ya da Theophanes Confessor) (yaklaşık 758/760 – 12 Mart 817/818), Vakanüvis ve keşiş olmuş bir Bizans asilzadesidir. Katolik Kilisesi ve Ortodoks Kilisesi tarafından 12 Mart yortusu olarak kabül edilir.

Hayatı

Konstantinopolis'te doğmuştur. iconodule (İkonalara saygı duyan) asil ve zengin bir ailedendir. Babası Karadeniz adaları imparatorluk valisi İsaakios'dur, annesi Theodora hakkında bilgi yoktur. Babası İsaakios, Teofanes üç yaşında iken ölmüştür. İmparator V. Konstantin (740-775 arası hükümdar) onu sarayına almış ve eğitimi ile ilgilenmiştir. Teofanes, onun yönetiminde birçok görevde yer almıştır. 12 yaşında evlenmiştir, fakat karısını bakire yaşantısı konusunda teşvik etmiştir. 799 yılında imparatorun ölümünden sonra karı koca ortak kararla tamamen dini hayatı kucakladılar. Karısı, Konstantinopolis yakınında bir adada bulunan kadınlar manastırını seçmiştir. Teofanes ise Marmara Denizi'nin Anadolu tarafında Kizikos (Erdek) yakınlarında bulunan Sigiane isimli bölgedeki Polychronius Manastırı'nı seçti. Daha sonra Calonymus adasında bulunan kendi topraklarında manastır yaptırmıştır.

Altı yıl sonra Sigiane'ye geri dönmüş kurduğu manastırda başrahip olmuştur. İkinci İznik Konsili'ne katılarak ikonaların tekrar kutsandığı kararlara imza atmıştır.

İmparator V. Leo Ermeni (813-820 arası hükümdar) ikonoklazm savaşını yeniden başlattı, onu Konstantinopolis'e çağırıp Konsil'in aldığı kararları telin etmesi için zorladı. Teofanes iki yıl hapishanede kaldı ve sert işkencelere maruz kaldı. 817 yılında Semadirek adasına sürgün edilmesinden sadece onyedi gün sonra öldü.

Vakainameler (kronikler)

Arkadaşı George Syncellus'un acil isteği ile onun vakainamesini, Syncellus tarafından hazırlanan kaynak malzemeler ile, 810 ile 815 yılları arasında, devam ettirmiştir. Syncellus'un bıraktığı yerden 813 yılında İmparator I. Mikhail Rangabe'nin düşürülüşüne kadar olan süreyi kapsamaktadır. Çalışmaları, Teofanes Continuatus tarafından devam ettrilmiştir.

Kaynaklar

Vakainamelerin (kronikler) Edisyonları:

Vakainamelerin (kronikler) tercümeleri:

Devam edisyonları:

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/16/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.