Gülen Davası

Gülen Davası
Esas no: 2000/124
Mahkeme
Davacı Kamu Hakları
Savcılık T.C. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı
Sanık Fethullah Gülen
İddia Laik Devlet yapısını değiştirerek yerine dini kurallara dayalı bir devlet kurmak amacıyla yasadışı örgüt kurup bu amaç doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak
İstem Sanığın ilgili kanunlara göre cezalandırılması
Emanette bulunan suç eşyalarının müsaderesi
Uygulanacak kanun 2845 S.lı Kanun md. 9, 20
TMK md. 1, 7/1
576 S.lı TCK md. 31, 33, 36, 40
Karar tarihi
 • 10 Mart 2003
 • 5 Mayıs 2005 (Yeniden yargılama)
Karar
 • Davanın, kesin hükme bağlanmasının ertelenmesi; aynı suçun beş yıl içinde tekrar işlenmemesi durumunda ortadan kalkması
 • Beraat (Yeniden yargılama)

Temyiz mahkemesi
Temyiz kararı Onama

Kesin karar Beraat

Fethullah Gülen Davası, 1999 yılında Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma neticesinde, 22 Ağustos 2000 tarihinde Fethullah Gülen aleyhine laik devlet yapısını değiştirerek dini kurallara dayalı bir devlet kurmak suçuyla açılan davadır. Mart 2007'de Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Terörle Mücadele Yasası gereğince suçun oluşmadığı hükmüne vararak, sanık Fethullah Gülen'in savılan suçtan beraat etmesine karar vermiştir. Haziran 2008'de de Yargıtay Genel Kurulu tarafından Gülen'in beraati oybirliğiyle onanmıştır.

Davanın Gelişimi

Bu davanın açılmasına 18 Haziran 1999 tarihinde [1] bazı ulusal televizyon kanallarında yayınlanan videolar sebep olmuştur. Gülen'e bu görüntüler nedeniyle, Türkiye'de, laik düzeni yıkarak, yerine şeriata dayalı bir İslam Devleti kurmak için taraftarlarını dinî bir ayaklanmaya teşvik ettiği suçlamaları yöneltildi. Bunun üzerine, 2000 yılında Türkiye Cumhuriyeti'ni devirmek amacıyla yasadışı terör örgütü kurmaktan dava açılmış, 2008 yılında cürüm ve şiddete başvurarak teşekkül oluşturduguna dair delil olmadığından beraat etmiş ve karar Yargıtay Ceza Genel Kurulunca da oybirliği ile onanmıştır.

18 Haziran 1999 tarihinde televizyon kanallarında yayınlanan bu[2] konuşmasında, cemaatini devlet bürokrasisindeki mevcudiyetlerini, kendilerini fazla belli ettirmeden, göze batmadan, uygun ortam koşulları oluşana kadar sürdürmeye teşvik ettiği öne sürüldü.[3]

Gülen, 24 Eylül 2001 tarihinde kendi sitesinde yazdığı açıklamalarda video kasetlerdeki ifadelerin belli çevrelerce çarpıtıldığını sadece kasetlerin bazı bölümlerin alındığını, asıl söylenmek istediğinin kasetlerdeki sözlerinden farklı olduğunu ifade etti.[4]

Davanın Açılması

Ankara 2 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından 22 Ağustos 2000 tarihinde Fethullah Gülen hakkında "Laik Devlet yapısını değiştirerek yerine dini kurallara dayalı bir devlet kurmak amacıyla yasadışı örgüt kurup bu amaç doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak " gerekçesiyle 10 yıla kadar ağır hapis istemi ile yargılama başlatıldı ve gıyabi tutuklama kararı alındı.[5]

Erteleme

Yargılama, kamuoyunda daha sonra Rahşan affı diye anılmaya başlanan 21 Aralık 2000 tarihinde çıkarılan 4616 sayılı 23 nisan 1999 tarihine kadar işlenen suçlardan dolayı şartla salıverilmeye, dava ve cezaların ertelenmesine dair kanundaki maddeye göre 5 yıl süre ile ertelendi. Bu süre içinde Fethullah Gülen'in aynı tür veya daha ağır bir suç işlemesi durumunda yargılamanın yeniden başlaması kararlaştırıldı.[6][7]

Yeniden Yargılama

5 Mayıs 2006'da 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun "terör tanımı" başlıklı 1. maddesinde yapılan değişiklik ile terör örgütü tanımına cürüm işleme ve silahlı eylem şartı getirildi. Yeni terör kanununa göre Gülen'in avukatları Mahkemeye başvuruda bulundu.

Beraat

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Emniyet Müdürlüğü'nden istenen raporda Fethullah Gülen'in cebir ve şiddet içeren bir suça karışmadığı bildirildi.

Mahkeme, af nedeniyle daha önce 5 seneliğine ertelenmiş olan ve tekrar görülen davada Terörle Mücadele Yasası gereğince suçun oluşmadığı hükmüne vararak sanığın beraatine karar verdi. Mart 2007 de Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından onayladı [8][9][10]

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Yargıtay 9. Ceza Dairesinin TMK kapsamında verdiği beraat kararına itiraz etti. Savcılık davanının TMK kapsamında değil TCK 765 sayılı TCK'nın 313/2-4 maddesine göre cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak suçuna göre bakılmasını istedi. Savcılık, Gülen'in Türkiye'de mevcut Anayasal düzeni değiştirmek ve laiklik ilkesini de kaldırarak, yerine şeriat esaslarına dayalı devlet kurmak amacında olduğu, aşamaları, tebliğ, cemaat ve cihat temelinde, yurt içinde ve dışında dershane, okul, üniversite, yurt, hazırlık kursları ve kurduğu şirketler aracılığıyla eğitimli bir kadro ve ekonomik bir güç oluşturarak, yönetimde teşkilatlanmayı, devlet idaresini ele geçirmeyi hedeflediği, sanık Fethullah Gülen'in yurt dışına çıktığı 21 Mart 1999 tarihinden sonra da aynı amaç doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüğü, teşekkülün varlığını koruduğunu iddia etti.[11][12] Ancak Yargıtay Başsavcılığının talebi reddedildi ve Haziran 2008 de Yargıtay genel kurulu tarafından Gülen'in oybirliğiyle beraati onandı.[13]

Kaynaklar

 1. [ http://arsiv.sabah.com.tr/2006/09/26/gnd126.html Gülen, inzivaya çekildi]
 2. Hürriyet, 20 Haziran 1999, Pazar
 3. Gülen'i ağlatan kaset!, Sabah, 2005
 4. Gülen'in hakkındaki video kasetlerine verdiği cevap
 5. Ankara 2. No'lu DGM'nin Fethullah Gülen hakkında gıyabi tutuklama kararı
 6. Fethullah Gülen de af kapsamında, 10 Mart 2003 Radikal
 7. Ankara 2 No'lu DGM, 4616 Sayılı Yasa Uyarınca Erteleme Kararı Verdiği Gülen Davasının Gerekçeli Kararını Açıkladı
 8. "Yargıtay’dan Fethullah Gülen’in beraatine onay", NTVMSNBC URL erişim tarihi: 9 Mart 2008.
 9. "Yargıtay Gülen'in beraatını onadı", ATV Haber. URL erişim tarihi: 9 Mart 2008.
 10. Yargıtay'ın karar metni:Sanığın cebir ve şiddet kullanarak baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle Anayasa'da belirtilen Cumhuriyet'in varlığını tehlikeye düşürmek, niteliklerini ve laik düzeni değiştirmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek amacına yönelik olarak suç işlemek üzere terör örgütü kurduğu veya yönettiği yolunda mahkumiyetine yeterli kesin delil bulunmadığı...
 11. Gülen'in beraat kararının onanmasına itiraz
 12. Fethullah Gülen'e Yargıtay darbesi
 13. Habertürk
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/3/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.