Dal-yaprak grafikleri

Tren tarifesinin "dal-yaprak gösterimi", Yokohoma, Japonya "Minatomirai" tren istasyonunda.

Dal-yaprak grafikleri (İngilizce: stem-and-leaf plot veya stemplot), betimsel istatistik ve "istatistiksel grafik" konusu olup sayısal olarak elde edilen verilerin grafik olarak görsel şekilde özetlemek amacıyla çizilir. Bu çizimi tek değişkenli verileri incelerken kullanılır. Bu gösterim şekli veri setinin yapısını, örüntüsünü veya genel eğilimini gösterir.

John Tukey’in yaptığı tanıma bağlı olarak açıklayacak olursak grafikteki satırlara "dal" (stem) satırların yanındaki açıklamalara (sayısal değerlere) "yaprak" (leaf) denir. Kısaca bu grafiği çizerken ve okurken kafamızda dallanmış bir ağaç görüntüsü oluşmalıdır.

Tarihçe

Gösterim 20. yüzyılın ilk çeyreğinde istatistikçi Arthur Bowley’in çalışmalarında görülmektedir. Yaygın olarak kullanılmaya başlaması ABD’li istatistikçi John Tukey’in 1977 de basılan Exploratory Data Analysis adlı kitabından sonradır.

Dal-yaprak grafiklerine görülebilecek veri nitelikleri

Dal-yaprak grafiklerinin çizimi

En basit dal-yaprak grafiği aralarında bir çizgi bulunan iki sütun sayıdan oluşur; bu sütunlardan soldaki ilki "dal"ler oluşturup sağdaki ikinci sütundakiler "yaprak"lardır. Böylece iki veya bir sayıdan oluşan bir veri seti olduğu gibi dal-yaprak grafiğinde görülür.

Bir dal-yaprak grafiği çizimi aşamaları şunlardır:

Dal-yaprak grafiği çizilirken öncelikle gözlem değerleri büyüklük sırasına konulurlar. Gözlem değerlerinin kullanılan son sayısı "yapraktır". Buna göre veri değerleri değişik biçimlerde "dal" ve "yaprak" kısımlarına ayrılabilirler.

Ayrım biçimlerine örnek için dört sayılı bir veri değeri alınsın 2452:

Yaprak değeri dal olan diğer değerler bir dik çizgi ile ayrılır. Bu dik çizginin solundakiler dal, sağındakiler yapraktır.

Örnek 1:
Veri değerleri 2030 yılında ülkelerin toplam nüfusu içinde olabilecek erkek nüfus oranları:

Ülke İngiltere ABD Türkiye Çin Togo Suriye Venezuela
Oran 24,7 41,5 10,2 25 13,4 51,6 20

Veri değerleri: "24,7" , "41,5" , "10,2" , "25" , "13,4" , "51,6" , "20" Sıralanmış veri değerleri: "10,2" , "13,4" , "20" , "23,7" , "25" , "41,5" , "51,6"

Bu veri değerleri üç hanelidir: onlar, birler ve ondalıklar. Yaprağın hangisi olarak seçileceği ilk sorun olur ve değişik seçimler değişik dal-yaprak-grafiği verir:

En uygun alternatif birler basamağını yaprak olarak farz ederek ve verileri yuvarlayıp onlar ve birlere indirerek çizime devam etmektir. Bu halde dal-yaprak-grafiği çizilmesi için kullanılan veri değerleri şunlar olur: 10 , 13 , 20 , 24 , 25 , 42 , 52
Dallar "onlar" olabilir: yani 1_ , 2_ , 3_ , 4_ , 5_

Kullanana biraz daha destek sağlamak için bir "anahtar" örnek değer, yaprak birimi ve gövde birimi verilir.

Bu alternatif için şu "dal-yaprak-grafiği çizimi" elde edilir:

 1|0 3
 2|0 4 5
 3|
 4|2
 5|2
 anahtar: 4|2=42
 yaprak birimi: 1,0
 dal birimi: 10,0

Bu çizimde sağdaki her bir yaprak sayı değişik veri değeridir; örneğin 2|0 4 5 üç veriyi gösterir 20, 24, 25. Yani dallanma ve yapraklama şu şekilde yapılmıştır: 1 dalı (Türkiye, Togo) 2 dalı (Çin, İngiltere, Venezuela), 4 dalı (ABD), 5 dalı (Suriye). Dallar yukarıdan aşağıya ister büyükten küçüğe ister küçükten büyüğe sıralanabilir.

Dal sayısı azsa yorumlamayı kolaylaştırmak adına her dal için "5 sayı" kullanılabilir. İlk dala 0-4 arası ikinci dala 5-9 arası sayıları yazilir vb..

  1|0 3
  1|
  2|0 4
  2|
  4|1
  4|
  5|1
  5|

Bu gösterim biçimiyle hemen bu grafiğin dezavantaji görulebilir. En uygun veriler iki sayılı olanlardır; burada onlar ve birler. Diğer sayılar (burada ondalıklar) basamağındaki ayrıntıyı yitiririz.

Dal yaprak grafiğini saatin tersi yönde 90 derece çevirirseniz grafiğin sıklık dağılımı tablosuna ve hatta bir histograma benzediğini görülebilir. Yorumlamalarda yardımcı olabilir.

Bu grafikten çıkarabileceğimiz yorumlar şunlardır: • 2030 yılında ülkelerde ki toplam nüfusa göre erkek nüfus oranı yayılımı (yani açıklık) %10 ile %51 arasındadır. • Oranlar özellikle %10 ve %20 arasında yoğunlaşmıştır. • Dağılım tek tepelidir. • Dağılım çarpıktır.

Eksi değerleri de görmek açısından şu örneği incelemek uygun olabilir.

Örnek 2:
Bir n=9 büyüklüğündeki bir örneklem veri seti şöyle verilmiş olsun:
"167,8" "56,78" "-236,652" "-14" "43,2" "55" "245" "124,5" "-124.52" "567,8"

Sıralanınca bu veri seti şöyle olur: "-236,652" "-124,53" "-14" "43,3" "55" "56,78" "167,8" "245" "567.8"

Bunları 2 basamaklı ifade etmek için her veri 10 ile bölünüp iki basamaklı hale gelinceye kadar yuvarlanır; yani:"-24" "-12" "-1" "4" "5" "6" "17" "25" "57"

"Dal-yaprak gösterimi" şu olur:

-2 | 4
-1 | 2
-0 | 1
 0 | 4 5 6 
 1 | 7
 2 | 5
 3 | 
 4 | 
 5 | 7
anahtar: -2|4=240 ≈ 236,652 
yaprak birimi: 10
dal birimi: 100,0

Sırt sırta dal yaprak grafikleri

Dal yaprak grafiklerinin en önemli özelliklerinden biri iki veri kümesini karşılaştırmada sağladığı kolaylıktır. Bu grafiği çizerken dal kısmı ortaya yazılır ve farklı iki veri seti sağ ve sol yana yapraklandırılır. Bu şekilde iki farklı veri seti için sağlıklı yorumlar yapılabilir. Çizilmesinde başta belirtilen kurallar aynen geçerlidir.

Örnek 3:
Bir değişken hakkında iki örneklem veri seti elde edilsin:

Set 1 (n=25) :21 22 26 25 24 28 22 22 21 22 24 22 34 30 37 30 53 54 56 54 55 62 76 72 71
Set 2 (n=31) :28 22 20 20 26 20 20 29 26 24 23 28 26 38 32 30 30 36 54 51 52 50 55 56 59 58 54 61 75 76 77
Her iki örneklem veri seti de sıralanınca şunlar elde edilir:
Set 1 (n=25) :21 21 22 22 22 22 22 22 24 24 25 26 28 30 30 34 37 53 54 54 55 62 71 72 76
Set 2 (n=31) :20 20 20 20 22 23 24 26 26 26 28 28 29 30 30 32 36 38 50 51 52 54 54 55 56 58 59 61 75 76 77
"Sırt sırta dal-yaprak gösterimi" şu olur:
8 6 5 4 4 2 2 2 2 2 1 1|2|0 0 0 0 2 3 4 6 6 6 8 8 9 
        7 4 0 0|3|0 0 2 6 8
        5 4 4 3|5|0 1 2 4 4 5 6 8 9
           2|6|1
         6 2 1|7|5 6 7
 anahtar: 3|2=32
 yaprak birimi: 1,0
 dal birimi: 10,0

Daha önce dal yaprak grafiklerini okumayı açıklanmıştı. Burada da bunu karşılaştırma yoluyla yaparak iki veri seti arasında ki aynılıklar ve farkları görülebilir.

Beşli Özet

Veri setine bakarak Dal yaprak grafiklerini rahat bir şekilde çizebiliriz fakat birkaç işlem yaparak verilere ilişkin bilgileri arttırabiliriz. Bunun içinde beşli özet kullanılır. Beşli özet kısaca veri kümesinde ki iki uç değerin, iki dördebölenin, bir de ortancanın bulunup alt alta yazılmasıdır.[1]

Kaynakça

 1. Şenesen (2004), say.280

Ayrıca bakınız

Kaynaklar

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.