Görsel bellek

İnsan gözü

Görsel bellek görüntü bilgisinin bellek süreçlerinden geçirilerek nöral temsillerinin zihinsel olarak hatırlanmasıdır. Zihin gözü olarak da ifade edilmektedir. Görsel hafıza görsel tecrübelerimizle ilgili duyularımızın bazı özelliklerini koruyan bir hafıza şeklidir.[1] Bu sayede nesnelerin, yerlerin, hayvanların ya da insanların görsel bilgileri zihinsel bir görüntü olarak bellekte saklanır. Bu bellek türü insan belleğini oluşturmak için bir araya gelmiş birbirine bağlı bilişsel sistemlerden biridir.[2]

Görsel hafıza, görsel olanı sözel olanla birleştirerek akılda tutmaya dayanan bir hafıza türüdür. Somut nesnelere nazaran soyut kavramları akılda tutmak daha fazla zihinsel etkinlik gerektirir. Bu nedenle bilgilerin çeşitli şekillerde somutlaştırılması ve bu şekilde hafızada tutulması zihinsel olarak daha verimlidir. Örneğin çoğu insanın aklında ülkelerin coğrafik şekilleri kalmaz. Ancak pek çok kişi İtalya’nın haritadaki şeklini bilir. Çünkü bu şekli çizmeye benzetmektedirler. Benzer şekilde mutluluk soyut bir kavram olduğundan somutlaştırmak için birçok insan mutluluk dendiğinde kendisinin mutlu bir anını hatırlamaya çalışır.

Kaynakça

  1. Berryhill , M. (2008, May 09). Visual memory and the brain. Retrieved from http://www.visionsciences.org/symposia2008_4.html
  2. Magnussen, S. (2009). Cognition and Neurosciences: Implicit visual working memory, 50, 532-542

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 3/1/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.