Görerek uçuş

Görerek uçuş[1][2] veya VFR uçuş, bir pilotun uçağın durum (attitude) kontrolünü ve seyrüseferini uçak dışındaki görsel referanslara göre[3] gerçekleştirdiği uçuş. VFR kısaltması, İngilizce visual flight rules (görerek uçuş kuralları) kavramının akronimidir. Görerek uçuş yapılmasını mümkün kılan meteorolojik koşullara VMC (visual meteorological conditions) denir. Şartların görerek uçuşa müsait olmadığı durumlarda -pilotun lisans ve dereceleri (rating) ve uçaktaki cihazlar müsaade ediyorsa- alet uçuşu (IFR uçuş) gerçekleştirilir.

ICAO'ya göre VFR uçuş gerçekleştirecek bir uçakta, ilgili ülkedeki havacılık otoritelerince belirlenen aletlerin yanı sıra "en az" şu alet ve göstergeler bulunmak zorundadır:[4]

Görerek uçuş kuralları

Görerek uçuş yapan bir pilotun uçağın durumunu kontrol etmek, seyrüseferi gerçekleştirmek, manialardan ve diğer uçaklardan sakınmak için kokpit dışını görebilmesi gerekir.[5] Havacılık otoriteleri görüş mesafesi ile bulutlardan yatay ve dikey ayrım limitleri gibi görerek uçuş kaidelerini belirleyerek yayınlarlar. Başlangıç referansı olarak görerek uçuş kaideleri şu şekildedir:[6][7]

Kontrollü hava sahalarında

Kontrolsüz hava sahalarında

Alçak uçuş

Kaynakça

Dipnotlar

  1. Görerek Uçuş Kuralları Nelerdir? Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü. Erişim: 3 Mayıs 2012.
  2. Pilot Lisans ve Sertifika Talimatı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü. Erişim: 3 Mayıs 2012.
  3. Visual Flight Rules Instrument Flying Handbook. FAA. Erişim: 12 Ağustos 2012.
  4. Pooley's, sf 168
  5. Annex 11, Convention on International Civil Aviation, 1/11/01, Bölüm. 1, sf. 6
  6. EU OPS 1 1.254/98
  7. Pooley's, sf 111.
  8. 1 2 Low flying prohibitions The Rules of the Air Regulations 2007. Erişim: 4 Mayıs 2012.
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/31/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.