Görüntü kümesi

f, X tanım kümesinden Y değer kümesine bir fonksiyon olsun. Y içindeki küçük çember, f kümesinin görüntüsüdür.

Matematikte görüntü kümesi bir fonksiyonun tüm girdi değerlerinin kümesinin veya daha kesin bir söylemle tanım kümesinin tüm elemanlarının fonksiyon tarafından gönderildiği kümedir.

Kesin tanım

X ve Y küme, f ise f : XY olarak tanımlanmış bir fonksiyon ve x ise X 'in bir elemanı olsun. O zaman, x 'in f altındaki görüntüsü f(x) ile gösterilen ve f 'nin x ile bağdaştırdığı Y kümesinin biricik y elemanıdır. Bir fonksiyonun görüntüsü veya daha kesin bir dille bir fonksiyonun tanım kümesinin görüntüsü, Gör(f) veya İngilizce karşılığı olan image kelimesi sebebiyle Im(f) ile gösterilir. Daha matematiksel bir gösterimle f 'nin görüntü kümesi, kümesidir.[1]

f nin görüntü kümesi değer kümesi ile aynı küme olabilir veya değer kümesinin bir altkümesi olabilir. f örten fonksiyon olmadıkça genelde değer kümesinden daha küçük bir kümedir.

BY kümesinin f altındaki ters görüntü kümesi ise

f -1[B] = {xX | f(x) ∈ B}

şeklinde tanımlanır. Bir noktanın, mesela y, görüntüsü f -1[{y}], ile gösterilir. B 'nin ters görüntü kümesi ise f -1[B] veya f -1(B) ile gösterilir. Buradaki f -1 gösterimi aynı gösterimi kullanan ters fonksiyon ile karıştırılmamalıdır.

Örnekler

1. f: {1,2,3} → {a,b,c,d} fonksiyonu

şeklinde tanımlansın. {2,3} kümesinin f altındaki görüntüsü f({2,3}) = {d,c} olur. f 'nin görüntü kümesi ise {a,d,c} kümesidir. {a,c}'nin ters görüntü kümesi f -1({a,c}) = {1,3} olur.

2. f: RR fonksiyonu f(x) = x2 şeklinde tanımlansın.

{-2,3} kümesinin f altındaki görüntüsü f({-2,3}) = {4,9}, f 'nin görüntüsü R+, {4,9} kümesinin f altındaki ters görüntü kümesi f -1({4,9}) = {-3,-2,2,3} olur.

Sonuçlar

f : XY Xn 'in her A, A1, ve A2 altkümesi için ve Y 'nin tüm B, B1, ve B2 altkümeleri için şu sonuçlar vardır:

Ayrıca bakınız

Notlar

  1. Smith, William K. Inverse Functions, MacMillan, 1966 (s. 8).

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 3/10/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.