Gökbayrak

Gökbayrak, 20. yüzyılın başlarında İstanbul'daki Türkçü çevrelerin gök mavisi rengini milli renk olarak kabul etmeye başlamaları ile resmi olarak kabul edilmiştir. Bu sebeple birkaç Türk topluluğunun bayrağı gök mavisi renktedir. Sadece Göktürk bayrağı 20. yüzyıl öncesindedir. MS 552–744 tarihleri arasında varlığını gösteren Göktürk Kağanlığı'nın resmi bayrağı olarak kullanılmıştır. Ortasında bulunan kurt simgesi ise Yaratılış Destanı[1]'nda da geçen, Türk'lere yol gösterici ve kurtarıcı olarakta benimsenen bir sembol olarak kullanılmıştır.

Gökbayrak şeklinde adlandırılan bayraklar şunlardır:

  1. https://tr.wikipedia.org/wiki/Yarat%C4%B1l%C4%B1%C5%9F_Destan%C4%B1_(Altay)
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/6/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.