Frame relay

Temel bir Frame relay networku

Frame Relay, standart bir geniş alan ağı teknolojisidir. Verilerin eski teknolojilere nispeten yüksek hızlarda dijital networkler üzerinden iletilmesini sağlar. Eskimiş ve artık yaygın olmayan bir teknolojidir.

Birden fazla kullanıcının haberleşme kaynaklarını paylaşması esasına dayanır. Ağa bağlanan tek fiziksel hat aracılığıyla birden fazla nokta ile görüşmelerine olanak tanır. Bu noktada artık iki uç arasında sürekli ayrılmış band genişliği yerine gereksinim duyuldukça kısa zaman aralıklarında kullanılan daha yüksek band genişlikleri söz konusudur. Frame Relay, Leased Line'a göre daha ucuzdur. Merkez-şube bağlantılarında bir fiziksel hat üzerinden birden fazla nokta ile bağlantı yapılması sayesinde, kiralık devrelerle karşılaştırıldığında, gereksinim duyulan devre sayısının azalması ile uygun maliyetli bir alternatif olarak kullanılmaktadır.

Frame Relay'de veri iletimi

Frame Relay anahtarlanmış paket teknolojisine dayanmaktadır. Veriyi küçük paketlere bölerek gönderir. Bu paketler Frame olarak adlandırılır. Bu paketler gönderilecek olan adresi, gönderenin adresini ve orijinal mesajın bir parçasını içerir. Frame Relay'de, iletilen paketler için iletim sırasında herhangi bir anda hata kontrolü yapılmaz. Verinin iletileceği nokta hata kontrolünden sorumludur. Bunun sonucunda, paket iletim hızları çok yüksektir.

Frame Relay ile her türlü ses, video ve veri noktadan noktaya taşınabilir, TTNet üzerinden internet bağlantısı yapılabilir. Ancak ses ve normal data iletişiminde pek uygun değildir. Çünkü veri aktarımı süresince, kesintisiz ve sadece o verinin iletileceği bağlantılar üzerinden yapılır.

Frame Relay'de ücretlendirme

Frame Relay servisinde ücretlendirme port hızına, CIR'e ve EIR'e bağlıdır. Port hızı Frame Relay servisi için kullanılacak devrenin istenildiğinde maksimum kullanılabileceği band genişliğidir. CIR, ağın belli koşullar altında bir PVC üzerinden taşımayı taahhüt ettiği bilgi oranıdır. EIR, kullanıcının hattı üzerinde kullanılabilir band genişliği olması durumunda şebekenin koşulları uygun olduğu sürece CIR'ın üzerinde gönderebileceği fazla bilgi oranıdır. Bilgilerin taşınacağı taahhüt edilmediğinden, EIR trafik tarifesi oldukça düşük tutulur.

Tercih edildiği koşullar

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/16/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.