Finlandiya'da eğitim

Bu sayfa, başka dilde bir Vikipedi'den çevrilmektedir.
Siz de yardım etmek istiyorsanız veya çeviri yarıda kalmışsa, çalışmaya katılan kişilerle veya çeviri grubu ile iletişime geçip, sayfanın durumunu onlara sorabilirsiniz.
Sayfanın geçmişine baktığınızda, sayfa üzerinde çalışma yapanları görebilirsiniz.

Finlandiya Eğitim Sistemi okul ücreti olmayan ve tamamiyle öğünlerin tam zamanlı öğrencilere sağlanan bir eğitim sistemidir. Finlandiya'nın güncel eğitim sistemi günlük bakım programları(bebekler ve yeni yürümeye başlamış çocuklar için), bir senelik anaokul programı(altı yaşındakiler için kreş); dokuz yıllık zorunlu çok amaçlı okul(yedi yaşından başlayıp, onaltı yaşına kadar süren); zorunlu eğitim sonrasında ikinci genel akademik ve mesleki eğitim; yüksek öğrenim(Üniversite ve uygulamalı bilimler üniversitesi); ve yetişkinler(ömür boyu süren) eğitimlerden oluşmaktadır. Eğitimde eşitliği ve mükemmelliği sağlamak için Finlandiyanın uyguladığı strateji: Öğrencileri eğitim hayatlarında seçmeden, izlemeden ve gruplama yapmadan halka açık ve finanse edilmiş kapsamlı bir okul sistemi inşaa etmeye dayanır. Stratejilerinden bir parçası: öğrencilerin evlerinin yakınlarında okula sahip olmaları için okul ağını mümkün olduğunda yaymaktır. Eğer uygun olmayan durumlarda, örneğin kırsal alanlarda, ücretsiz ulaşım imkanı sağlamaktır. Derslerde kapsayıcı özel eğitim ve düşük başarıyı azaltmak için eğitici çaba tipik Nordic eğitim sistemidir.

Dokuz yıllık çok amaçlı okuldaki temel eğtim sonrasında 16 yaşındaki öğrenciler ikinci eğitimlerine devam edip etmemeyi seçebiliyor. İkinci eğitimlerini akademik yönde ya da mesleki eğitim yönünde tercih edebiliyorlar. Her ikiside genellikle üç yıllık bir süre tutuyor ve öğrenciye üçüncü eğitimine devam edebilecek yeterliliği kazandırıyor. Üçüncü eğitim üniversite ve politeknik(Uygulamaları bilimler üniversitesi olarakta bilinmektedir) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.Üniversiteler doktora seviyesi derecesi vermektedir. Eskiden sadece üniversite mezunları daha yüksek dereceler(lisans üstü) için eğitim alabiliyordu, ancak Bologna anlaşmasından sonra tüm lisans derecesine sahip kişiler daha yüksek dereceli eğitimler alabilmek için uygun duruma geldi. Ülkede 17 üniversite ve 27 uygulamalı bilimler üniversitesi vardır.

Birleşik Milletlerin 2006 verilerine dayanan 2008 İnsanı Gelişim İndeksine(Human Development Index) göre eğitim indeksinde(Education Index) Finlandiya en yüksek indeksliler arasında 0.993 lük bir değere sahip çıktı. Finlandiyalı eğitim bakanı bu başarıyı eğitim sistemine(tüm yaş grupları için birleşik temel eğitim), yüksek derecede yetenekli öğretmenlere ve okullara sağlanan otonomiye atfetti.

Finlandiya devamlı olarak, uluslararası ulusal eğitim sistemleri karşılaştırması olan PISA çalışmasında yüksek sırada yer almaktadır. Son yıllarda PISA sıralamasında Finlandiya listenin en üstündeki yerini kaybetmiş olsada devamlı üst sıralarda yer almaktadır. 2012 yılındaki çalışmada, Finlandiya okumada altıncı, matematikte onikinci ve bilimde ise beşinci olmuştur. 2003 de ise Finlandiya bilim ve okumada birinci sıradaydı, matematikte ise ikinci sıradaydı. Finlandiya'nın üçüncü derece eğitim sistemi dahası Dünya Ekonomik Forumunda birinci olarak değerlendirilmiştir.

Genel başarıyı kutlarken, Finlandiya'nın 2012 yılındaki PISA'nın okuma sınavlarındaki cinsiyet farkları 2015 yılında Brokings İnstütüsü tarafından yayınlana raporda tespit edilmiştir. 15 yaşındaki erkeklerin okuma sınavındaki performansı ORCD ülkelerinin ortalamasından ciddi bir farklılık göstermemektedir ve aynı yaştaki kızlara göre 0.66 lık bir standart sapma yapmaktadır. (Tüm dünyada, aynı yaştaki kızlar genellikle okumaya ilgileri aynı yaştaki erkeklerden daha fazla olması sebebi ile kızlar okuma konusunda aynı yaştaki erkeklere göre daha başarılı oluyorlar.)

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/10/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.