Filistin adının zaman çizelgesi

Bu makale, Filistin adının zaman çizelgesini yani Filistin ve kökdaşları olan Filastin ve Palaestina isminin tarih boyunca geçirdiği evreleri konu alır.

~MÖ 830'larda güney Levant haritası
  Filist şehir devletleri
  Fenike devletleri
  Ammon Krallığı
  Edom Krallığı
  Aram-Şam Krallığı
  Aramî kabileleri
  Arubî kabileleri
  Nabatî kabileler
  Moav Krallığı

Mısır hiyerogliflerinde P-r-s-t olarak geçen Peleset isminin, Mısır'ın yirminci hanedanlığında ~MÖ 1150'lerdeki belgelerde komşu halk ve topraklar için kullanıldığı görülür. İlk olarak Medinet Habu Tapınağı'ndaki metinlerde beliren Peleset ismi, kendisini III. Ramses iktidarlığındaki Mısır'ı işgal eden bir deniz kavmi olarak gösterir.[1] ~MÖ 8.yy'da III. Adad-nirari'den bir asır sonra II. Sargon'a kadar Asur kayıtlarında bu bölge için Palaştu veya Pilistu ismi kullanıldığı görülür.[2][3][4] Hem Mısır hem Asur kaynakları, bu ismin kullanıldığı toprakların sınırlarından bahsetmemektedir.

Açıkça bugünkü anlamıyla kullanılan Filistin terimi ilk olarak MÖ 5.yy'da Antik Yunanistan'da kullanılmıştır. Herodot, Tarihler kitabında "Suriye'nin bölgesi Palaistine" yazmıştır; bu kitap, Yehuda Dağlarını ve Ürdün Vadisi'ni içinde barındıran Filistin topraklarını açıkça tanımlayan ilk tarihi çalışmadır.[5][6][7][8][9][10] Yaklaşık bir asır sonra Aristoteles, Meteoroloji isimli eserinde benzer bir tanımlama yapıp "Filistin'de bir göl vardır, öyle ki eğer bir insan veya canavar içine atılırsa su üstünde süzülür, batmaz, bu söylenen doğrudur. Dediklerine göre bu göl o kadar acı ve tuzludur ki içinde balık yaşamaz ve giysilerinizi suya batırıp silkelerseniz temizlenir" demektedir; uzmanlara göre Aristoteles Ölü Deniz'den bahsetmektedir.[11] Polemon ve Pausanias gibi sonraki yazarlar da aynı bölge için bu ismi kullanmıştır. Sonraki dönemlerde Ovidius, Tibullus, Pomponius Mela, İhtiyar Plinius, Dio Chrysostom, Statius ve Plutarkhos gibi Romalı yazarların yanı sıra, Philon ve Josephus gibi Romalı Yahudi yazarlar da aynı ismi kullanmaya devam etmiştir.[12] Eserlerini Yunanca yayınlayan Romalı yazar Strabo gibi bazı diğer yazarlar ise bu bölge için Koele-Suriye adını daha uygun bulmuştur.[13][14] Resmi vilayet adı olarak ilk defa 135 yılında Roma yetkilileri tarafından, Bar Kohba İsyanı bastırıldıktan sonra Yahudiye, Celile ve Aşkelon gibi komşu şehirleri içine alan bölgeye Suriye Filistini adı verilmiştir; uzmanlara göre bunun sebebi topraklarla Yahudilerin duygusal bağını kesmekti.[15][16]

İbranice peleşet (פלשת) ismi Sami dillerinde p-l-ş kökünden gelip "bölmek, içinden geçmek, yığınla gelmek, kapsamak veya işgal etmek" anlamlarına gelir[17] ve bir ihtimal içinde "göçmen" veya "işgalci" anlamı barındırır.[18] Türkçeye Filistin olarak tercüme edilen bu kelime Tanah'ta "Filist" adıyla 250'den fazla kez kullanılmıştır. Tevrat'ta ise 10 kere kullanılan bu bölge isminin sınırları tanımlanmamaktadır. Tanah'ın Tarihsel kitaplarında (bkz Tesniyesel tarih) 200'den fazla kullanılan bu bölgenin ismi en çok Hakimler kitabı ve Samuel kitaplarında geçmektedir ve güneydeki sahiller olan Yehuda Krallığı'nın batısını ifade etmektedir.[2][3][12][19]

Bizans İmparatorluğu döneminde, bölgenin tamamına (Suriye Filistini, Samarya ve Celile) Palaestina denmekteydi ve bu alan Palaestina I ve Palaestina II olmak üzere iki alt bölgeden oluşmaktaydı.[20] Bizanslılar, Negev, Sina ve Arap Yarımadasının batısını kapsayan bölgeye Palaestina Salutaris veya bazen Palaestina III demekteydi.[20] Arapça'da Filistin (فلسطين) kelimesi için Filistin, Filastin veya Falastin denir.[21] Moshe Sharon'un yazısına göre, Araplar Büyük Suriye'yi 7.yy'da ellerine geçirdiği zaman, Bizanslıların koydukları isimleri kullanmaya devam ettiler. Dolayısıyla Filastin kelimesinin kökeni Roma ve Semitik İbranice'den gelmektedir.[2] Jacob Lassner ve Selwyn Ilan Troen, Jund Filastin isimli çalışmasında olaya daha farklı yaklaşır.[22] Avrupa'da bu bölgeye "Filistin" denmesinin kabul edilmesi Avrupa rönesansına denk gelmektedir.[23] Osmanlı İmparatorluğu'nun çökmesinin ardından İngilizler bu bölge için Filistin adını tekrar canladırmıştır ve burada Filistin Mandası kurulmuştur.

Tarihi kaynaklar

Antik dönem

Klasik antik dönem

Pers (Ahameniş) İmparatorluğu dönemi

Helen Krallıkları (Ptolemaik/Selevkos/Haşmonayim) dönemi

Roma Kudüs dönemi

Fakat, Roma Kudüs döneminde bu coğrafik bölge için kullanılan tek terim "Filistin" değildi. Örneğin Strabon, Kudüs ve Yahudiye'yi tanımlarken Koele-Suriye derken Plinius her iki terimi birden kullanmaktadır.[43][44][45]

Roma Aelia Kapitolina dönemi

Son antik dönem

Son Roma İmparatorluğu (Bizans) dönemi

Orta Çağ

Dört halife, Emeviler ve Abbasiler dönemi

Fatımiler dönemi

Haçlılar dönemi

Eyyubi ve Memluk dönemi

Erken modern dönem

Erken Osmanlı dönemi

Modern dönem

Son Osmanlı dönemi

İngiliz Mandası dönemi

Ahitsel kaynaklar

Filistiler ve Filist kelimeleri Tanah'ta 250 kereden fazla geçmektedir.[94][95][96] İbranice Peleşet (פלשת) kelimesi Türkçe'ye genelde Filist olarak tercüme edilmiştir ve Ahit'te güney sahillerinde yaşayan Filistlerin topraklarını işaret etmektedir.[19] Filistiler ilk defa Nuh'un oğlu Ham'ın soyundan gelenlerin listesinde yer alır.[97] Filist kelimesinin Filistin kelimesiyle kökdaş olduğu kabul edilir. Fakat, MÖ 2.yy'da beri ahitsel Filist ile coğrafi Filistin arasında farklılıklar bulunur. Ahitin MÖ 132'de tamamlanan Yunanca tercümesinde Filistler için Philistieim bölge için Palaistine adı kullanılır.[98]

Tanah'ın ilk beş kitabı olan Tevrat'ta bu isim 10 kere geçmektedir, bunlardan bazıları şunlardır:[94][95]

Tesniyesel Tarih gibi Ahit'in diğer kitaplarında 250'den fazla kez kullanılan bu ismin yaklaşık 200 tanesi Hakimler ve Samuel kitaplarında yer alır. Bunlardan bazıları şöyledir:[94][95]

Bilgelikler Kitabında bu isim yalnızca 6 kere geçer ve bunların hepsi Mezmurlar'da yer alır. Örneğin:[94][95]

Büyük Peygamberler ve Küçük Peygamberlerde 20 kez yer alan bu isimden bazılarına örnek şunlardır:[94][95]

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

Kaynakça

 1. 1 2 Fahlbusch et al., 2005, p. 185.
 2. 1 2 3 4 Sharon, 1988, p. 4.
 3. 1 2 3 4 Room, 1997, p. 285.
 4. 1 2 Carl S. Ehrlich "Philistines" The Oxford Guide to People and Places of the Bible. Ed. Bruce M. Metzger and Michael D. Coogan. Oxford University Press, 2001.
 5. Jacobson, David M., Palestine and Israel, Bulletin of the American Schools of Oriental Research, No. 313 (Feb., 1999), pp. 65–74
 6. The Southern and Eastern Borders of Abar-Nahara Steven S. Tuell Bulletin of the American Schools of Oriental Research, No. 284 (Nov., 1991), pp. 51–57
 7. Herodotus' Description of the East Mediterranean Coast Anson F. Rainey Bulletin of the American Schools of Oriental Research, No. 321 (Feb., 2001), pp. 57–63
 8. In his work, Herodotus referred to the practice of male circumcision associated with the Hebrew people: "the Colchians, the Egyptians, and the Ethiopians, are the only nations who have practised circumcision from the earliest times. The Phoenicians and the Syrians of Palestine themselves confess that they learnt the custom of the Egyptians.... Now these are the only nations who use circumcision." The History of Herodotus
 9. Beloe, W., Rev., Herodotus, (tr. from Greek), with notes, Vol.II, London, 1821, p.269 "It should be remembered that Syria is always regarded by Herodotus as synonymous with Assyria. What the Greeks called Palestine the Arabs call Falastin, which is the Philistines of Scripture."
 10. Elyahu Green, Geographic names of places in Israel in Herodotos This is confirmed by George Rawlinson in the third book (Thalia) of The Histories where Palaestinian Syrians are part of the fifth tax district spanning the territory from Phoenicia to the borders of Egypt, but excludes the kingdom of Arabs who were exempt from tax for providing the Assyrian army with water on its march to Egypt. These people had a large city called Cadytis, identified as Jerusalem.
 11. 1 2 "Meteorology By Aristotle". Classics.mit.edu. 27 Haziran 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150627200800/http://classics.mit.edu/Aristotle/meteorology.2.ii.html. Erişim tarihi: 2011-12-11.
 12. 1 2 Robinson, Edward, Physical geography of the Holy Land, Crocker & Brewster, Boston, 1865, p.15. Robinson, writing in 1865 when travel by Europeans to the Ottoman Empire became common asserts that, "Palestine, or Palestina, now the most common name for the Holy Land, occurs three times in the English version of the Old Testament; and is there put for the Hebrew name פלשת, elsewhere rendered Philistia. As thus used, it refers strictly and only to the country of the Philistines, in the southwest corner of the land. So, too, in the Greek form, Παλαςτίνη), it is used by Josephus. But both Josephus and Philo apply the name to the whole land of the Hebrews ; and Greek and Roman writers employed it in the like extent."
 13. Studies in Hellenistic Judaism :Louis H. Feldman
 14. The Hellenistic settlements in Syria, the Red Sea Basin, and North Africa :Getzel M. Cohen
 15. Lehmann, Clayton Miles (Summer 1998). "Palestine: History: 135–337: Syria Palaestina and the Tetrarchy". The On-line Encyclopedia of the Roman Provinces. University of South Dakota. 31 Temmuz 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20090731112637/http://www.usd.edu:80/~clehmann/erp/Palestine/history.htm. Erişim tarihi: 2008-07-06.
 16. Sharon, 1998, p. 4. According to Moshe Sharon: "Eager to obliterate the name of the rebellious Judaea", the Roman authorities (General Hadrian) renamed it Palaestina or Syria Palaestina.
 17. Jastrow 2005, s. 1185
 18. "plš". The American Heritage Dictionary of the English Language: Fourth Edition: Appendix II Semitic Roots. 2000. 2 Şubat 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20090202163406/http://www.bartleby.com:80/61/roots/S222.html. Erişim tarihi: 2008-01-02.
 19. 1 2 Lewis, 1993, p. 153.
 20. 1 2 Kaegi, 1995, p. 41.
 21. Marshall Cavendish, 2007, p. 559.
 22. Lassner and Troen, 2007, pp. 54–55.
 23. Gudrun Krämer (2008) A History of Palestine: From the Ottoman Conquest to the Founding of the State of Israel Translated by Gudrun Krämer and Graham Harman Princeton University Press, ISBN 0-691-11897-3 p 16
 24. "Text of the Papyrus Harris". Specialtyinterests.net. 24 Ağustos 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140824221321/http://www.specialtyinterests.net/harris.html. Erişim tarihi: 2011-12-11.
 25. "The Philistines in transition: a history from ca. 1000-730 B.C.E., Carl S. Ehrlich". Books.google.co.uk. 6 Şubat 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20120206062537/http://books.google.co.uk/books?id=B2eNV68WU3YC&pg=PA221&dq=steindorff+%22egyptian+commissioner+in+syria%22&hl=en&ei=ykt2TqP_ApO98gOUoIiKBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CFYQ6AEwBw. Erişim tarihi: 2011-12-11.
 26. Palestine and Israel, David M. Jacobson, Bulletin of the American Schools of Oriental Research, No. 313 (Feb., 1999), pp. 65–74
 27. The Southern and Eastern Borders of Abar-Nahara, Steven S. Tuell, Bulletin of the American Schools of Oriental Research, No. 284 (Nov., 1991), pp. 51–57
 28. Herodotus' Description of the East Mediterranean Coast, Anson F. Rainey, Bulletin of the American Schools of Oriental Research, No. 321 (Feb., 2001), pp. 57–63
 29. "The History of Herodotus". 1 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20151201053729/http://classics.mit.edu/Herodotus/history.mb.txt. Erişim tarihi: 2011-12-11.
 30. "Studies in Josephus and the varieties of ancient Judaism: Louis H. Feldman". Books.google.co.uk. 14 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20121114023525/http://books.google.co.uk/books?id=z3ZywMar4P0C&dq=in+the+reign+of+apis+the+son+of+phoroneus&source=gbs_navlinks_s. Erişim tarihi: 2011-12-11.
 31. "Pausanias, Description of Greece, 9. 1 - 22". Theoi.com. 7 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20151107042554/http://www.theoi.com/Text/Pausanias9A.html. Erişim tarihi: 2011-12-11.
 32. "Latin quote: Quaque die redeunt, rebus minus apta gerendis, culta Palaestino septima festa Syro". Thelatinlibrary.com. 14 Mart 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150314003344/http://www.thelatinlibrary.com:80/ovid/ovid.artis1.shtml. Erişim tarihi: 2011-12-11.
 33. "Tibullus and Sulpicia: The Poems, Translated by A. S. Kline". Poetryintranslation.com. 12 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150912003619/http://www.poetryintranslation.com/PITBR/Latin/Tibullus.htm. Erişim tarihi: 2011-12-11.
 34. "Ovid: Fasti, Book Two". Poetryintranslation.com. 10 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20151210194525/http://www.poetryintranslation.com/PITBR/Latin/OvidFastiBkTwo.htm. Erişim tarihi: 2011-12-11.
 35. "Philo: Every Good Man is Free". Earlychristianwritings.com. 2006-02-02. 7 Mart 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150307183353/http://www.earlychristianwritings.com:80/yonge/book33.html. Erişim tarihi: 2011-12-11.
 36. "Pomponius Mela, De Chorographia Liber Primus". Thelatinlibrary.com. 11 Mart 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150311031258/http://www.thelatinlibrary.com:80/pomponius1.html. Erişim tarihi: 2011-12-11.
 37. "Pliny's Natural History". Books.google.co.uk. 26 Ekim 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20141026060319/http://books.google.co.uk/books?pg=PA425&dq=Pliny%20the%20Elder%20palestine&ei=nPxVTYOqD8aChQeRssDSDA&ct=result&id=MZYVAAAAYAAJ&output=text. Erişim tarihi: 2011-12-11.
 38. 1 2 Jacobson, David (1999). "Palestine and Israel". Bulletin of the American Schools of Oriental Research. JSTOR 1357617.
 39. 1 2 3 4 5 Feldman, Louis (1990). [ "Some Observations on the Name of Palestine"]. Hebrew Union College, Cincinnati, OH 61: 1–23. . Erişim tarihi: 12 Feb 2011.
 40. s:Against Apion/Book I
 41. s:The Antiquities of the Jews/Book XX
 42. "Lucullus, By Plutarch". Classics.mit.edu. 18 Ekim 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20141018093130/http://classics.mit.edu:80/Plutarch/lucullus.html. Erişim tarihi: 2011-12-11.
 43. Studies in Hellenistic Judaism - Page 558 Louis H. Feldman - 1996 "Nevertheless, Pliny (Mturalis Historia 5.74, 77) and Strabo (16.2.16.754) do draw a distinction between the Decapolis and Coele-Syria. In Josephus (Antiquities 13.355-356, 392; 14.79, 16.275; and War 1.103-104, 155) Coele-Syria, ..."
 44. A History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period Page 174 Lester L. Grabbe - 2008 "The place of Judah in Coele-Syria was readily known in geographical writings. According to Strabo, Syria includes the following areas: We set down as parts of Syria, beginning at Cilicia and Mt. Amanus, both Commagene and the Seleucis ...
 45. The Hellenistic settlements in Syria, the Red Sea Basin, and North Africa 2006 p37 Getzel M. Cohen p37 “Palestine” did not come into official use until the early second century ad, when the emperor Hadrian decided to rename the province of Judaea; for its new name he chose “Syria Palaestina.”49 The new name took hold. It is found thereafter in inscriptions, on coins, and in numerous literary texts.50 Thus Arrian (7.9.8, Indica 43.1) and Appian (Syr. 50), who lived in the second century ad, and Cassius Dio (eg, 38.38.4, 39.56.6), who lived in the third, referred to the region as “Palestine.” And in the rabbinic literature “Palestine” was used as the name of the Roman province. cf p103
 46. The Bar-Kokhba Revolt (132-135 C.E.) by Shira Schoenberg, The Jewish Virtual Library
 47. The Bar Kokhba War Reconsidered, By Peter Schäfer, ISBN 3-16-148076-7
 48. The Name “Palestine”, The Jewish Virtual Library
 49. Appian of Alexandria. "Preface of the Roman History". Livius.org. 31 Mart 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150331005540/http://www.livius.org:80/ap-ark/appian/appian_preface_1.html. Erişim tarihi: 2011-12-11.
 50. "Anabasis Alexandri". Archive.org. 29 Aralık 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20141229033842/http://www.archive.org/stream/arrianar01arriuoft/arrianar01arriuoft_djvu.txt. Erişim tarihi: 2011-12-11.
 51. "Historia Romana, The Destruction of Jerusalem by Titus in 70CE". Homepages.luc.edu. 20 Mart 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20120320144619/http://homepages.luc.edu/~avande1/jerusalem/sources/cassiusDio-65.htm. Erişim tarihi: 2011-12-11.
 52. Roger Pearse (2002-09-06). "Eusebius' History of the Martyrs in Palestine, translated by William Cureton". Ccel.org. 18 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150518150609/http://www.ccel.org/ccel/pearse/morefathers/files/eusebius_martyrs.htm. Erişim tarihi: 2011-12-11.
 53. Professor Robert Louis Wilken (2009). The Land Called Holy: Palestine in Christian History and Thought. ISBN 0300060831.
 54. Ammianus Marcellinus. "Ammianus Marcellinus, Book XIV, 8, 11". Tertullian.org. 20 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150520013902/http://www.tertullian.org:80/fathers/ammianus_14_book14.htm. Erişim tarihi: 2011-12-11.
 55. "Letters of St. Jerome, Letter 33". Newadvent.org. 15 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150515032144/http://www.newadvent.org:80/fathers/3001033.htm. Erişim tarihi: 2011-12-11.
 56. Thomas A. Idniopulos (1998). "Weathered by Miracles: A History of Palestine From Bonaparte and Muhammad Ali to Ben-Gurion and the Mufti". The New York Times. http://www.nytimes.com/books/first/i/idinopulos-miracles.html. Erişim tarihi: 2007-08-11.
 57. "Roman Arabia". Encyclopædia Britannica. 28 Nisan 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20080428134450/http://www.britannica.com:80/eb/topic-439113/Palaestina-Salutaris. Erişim tarihi: 2007-08-11.
 58. "Midrash Rabbah Genesis Volume I at Internet Archive". Archive.org. 28 Kasım 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20111128075627/http://www.archive.org:80/stream/midrashrabbahgen027557mbp. Erişim tarihi: 2011-12-11.
 59. "History of the Wars, Books I and II (of 8), by Procopius". Gutenberg.org. 2005-09-27. 7 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20121107164557/http://www.gutenberg.org/files/16764/16764-h/16764-h.htm. Erişim tarihi: 2011-12-11.
 60. "The History of The Decline and Fall of the Roman Empire by Edward Gibbon. Book, page 89 / 1165". Knowledgerush.com. 10 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20121010181405/http://www.knowledgerush.com/paginated_txt/1dfre10/1dfre10_s1_p89_pages.html. Erişim tarihi: 2011-12-11.
 61. "Jerusalem for the Three Monotheistic Religions. A Theological Synthesis, Alviero Niccacci" (PDF). 8 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20121008172729/http://www.christusrex.org/www1/ofm/sbf/dialogue/17AN.pdf. Erişim tarihi: 2011-12-11.
 62. "The Ḥaram of Jerusalem, 324-1099: temple, Friday Mosque, area of spiritual power, by Andreas Kaplony". Books.google.co.uk. 2002-03-27. 7 Şubat 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20120207185509/http://books.google.co.uk/books?id=h9qj1GODKxQC&pg=PA161&dq=%22Abd+al-Malik+and+the+Dome+of+the+Rock.+An+Analysis+of+Some+Texts%22&hl=en&ei=QQMHTuCiL82cOprMgMsN&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10&ved=0CFcQ6AEwCQ. Erişim tarihi: 2011-12-11.
 63. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Guy le Strange (1890). Palestine Under the Moslems from AD 650 to 1500, Translated from the Works of the Medieval Arab Geographers. Florence: Palestine Exploration Fund. http://www.archive.org/stream/palestineundermo00lestuoft/palestineundermo00lestuoft_djvu.txt.
 64. Moseh Gill, "The Political History of Jerusalem During the Early Muslim Period", in Joshua Prawer and Haggai Ben-Shammai (eds), The History of Jerusalem, the Early Muslim Period, 638-1099, New York University Press and Yad Izhak Ben-Zvi, 1996
 65. "Histoire de la guerre saincte, dite proprement la Franciade orientale, 1573". Books.google.co.uk. 2011-01-13. 14 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20121114023407/http://books.google.co.uk/books?id=dqjWThbyZDEC&dq=palestine&source=gbs_navlinks_s. Erişim tarihi: 2011-12-11.
 66. "Palestine Pilgrims Text Society, Guidebook to Palestine". Faculty.colostate-pueblo.edu. 23 Ağustos 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20120823081744/http://faculty.colostate-pueblo.edu:80/beatrice.spade/seminar97/anon/guidebook.htm. Erişim tarihi: 2011-12-11.
 67. The Travels of Ibn Battuta, ed. H.A.R. Gibb (Cambridge University Press, 1954), 1:71-82
 68. "A treatise of continual fevers: in four parts by Jodocus Lommius, English translation of 1732". Books.google.co.uk. 14 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20121114052254/http://books.google.co.uk/books?id=RacPpEOXWREC&pg=PA30&dq=palestinians&hl=en&ei=95ZqTZPSGcyGhQeJ9ZifDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CEUQ6AEwBg. Erişim tarihi: 2011-12-11.
 69. "Foxe's Book of Martyrs". Books.google.co.uk. 14 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20121114023451/http://books.google.co.uk/books?id=HOlCPiKO7yYC&dq=palestine&source=gbs_navlinks_s. Erişim tarihi: 2011-12-11.
 70. "Historiae Musulmanae Turcorum, de monumentis ipsorum exscriptae, libri XVIII". Books.google.co.uk. 8 Eylül 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140908091953/http://books.google.co.uk/books?id=kk0VAAAAQAAJ&pg=RA1-PA151&dq=Pal%C3%A6stin%C3%A6&hl=en&ei=XZFqTdfTBIKLhQf7-MyfDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEYQ6AEwBQ. Erişim tarihi: 2011-12-11.
 71. "King John: Entire Play". Shakespeare.mit.edu. 4 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20151004033748/http://shakespeare.mit.edu/john/full.html. Erişim tarihi: 2011-12-11.
 72. "shakespeare.mit.edu". shakespeare.mit.edu. 24 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20151124010443/http://shakespeare.mit.edu/othello/full.html. Erişim tarihi: 2011-12-11.
 73. Fuller, Thomas (1639). The Historie of the Holy Warre. Buck. http://books.google.co.uk/books?id=gRw_AAAAcAAJ&pg=PA248&dq=palestine&hl=en&ei=wThDTbmoEdSChQe--smyAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CEwQ6AEwBzgU#v=onepage&q=palestine&f=false.
 74. "The Geographical Works of Sadik Isfahani, 1832 translation". Books.google.co.uk. 14 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20121114023503/http://books.google.co.uk/books?printsec=frontcover&id=AgjTokhQ-psC&output=text&pg=PA38. Erişim tarihi: 2011-12-11.
 75. trans. St. H. Stephan (Ariel Publishing, 1980), p63).
 76. Milner, John (1688). A collection of the church-history of Palestine: From birth of Christ to the Beginning of the Empire of Diocletian. Dring. http://books.google.co.uk/books?id=bjQBAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=palestine&hl=en&ei=NDhDTaaWN4mHhQeSobmOAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CEkQ6AEwBw#v=onepage&q&f=false.
 77. Salmon, Thomas (1744). Modern History Or the Present State of All Nations. http://books.google.co.uk/books?id=f7I-AAAAcAAJ&pg=PA534&dq=palestine&hl=en&ei=QDlDTaeFMp2ShAfY9tzvAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ6AEwADgo#v=onepage&q=palestine&f=false.
 78. The London Magazine, and Monthly Chronologer. 1741. http://books.google.co.uk/books?id=oF9FAAAAYAAJ&pg=PA206&dq=palestine&hl=en&ei=eDhDTYmIKIO1hAf_6tG7AQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CC8Q6AEwAQ#v=onepage&q=palestine&f=false.
 79. "In the writings of the Greeks and Romans, we need not look for indications of a very familiar acquaintance with the history and language of the Palestinian Jews, since they did not even vouchsafe their attention to the language and national writings of the more civilized nations of antiquity, such as the Carthaginians, Phoenicians, and Strabo, from whom we have quoted above the passages bearing upon our subject, is perhaps the only one who imparts this general information of the Syrians, (to whom the Palestinians also belonged,) that they and their neighbours spoke a cognate language, but he enters on no farther explanation as to the difference between their dialects"
 80. "THE LANGUAGE OF PALESTINE IN THE AGE OF CHRIST AND THE APOSTLES. By De Rossi and Heinrich Friedrich Pfannkuche, translated and printed in Philological Tracts, London 1833". Books.google.co.uk. 14 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20121114052325/http://books.google.co.uk/books?id=qp8CAAAAQAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0. Erişim tarihi: 2011-12-11.
 81. "Letters on Egypt, Edom and the Holy Land". Archive.org. 2001-03-10. 14 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20121114195038/http://archive.org/details/lettersonegypte03crawgoog. Erişim tarihi: 2011-12-11.
 82. "Palestine: the Bible history of the ... - John Kitto - Google Books". Books.google.co.uk. 10 Aralık 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20141210053804/http://books.google.co.uk/books?id=3MwsAAAAYAAJ&dq=Pietro+Della+Valle+palestine&source=gbs_navlinks_s. Erişim tarihi: 2011-12-11.
 83. James Redhouse (1856). An English and Turkish dictionary. http://books.google.co.uk/books?id=CydMAAAAYAAJ&pg=PA155&dq=filastin&hl=en&ei=XuBVTa-bEc-EhQfR36C0DA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CEAQ6AEwBg#v=onepage&q=filastin&f=false.
 84. "Arab nationalism and the Palestinians, 1850-1939, ʻAbd al-ʻAzīz ʻAyyād". Passia.org. 30 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140330231236/http://www.passia.org:80/publications/research_studies/books/arab_nationalism/arabresist.html. Erişim tarihi: 2011-12-11.
 85. "Hansard ARAB POLITICAL REPRESENTATIVES (VISIT TO PALESTINE). HC Deb 25 June 1918 vol 107 c903W". Hansard.millbanksystems.com. 1918-06-25. 20 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20121020152002/http://hansard.millbanksystems.com/written_answers/1918/jun/25/arab-political-representatives-visit-to. Erişim tarihi: 2011-12-11.
 86. "Hansard search "Palestinian"". Hansard.millbanksystems.com. http://hansard.millbanksystems.com/search/palestinians?sort=date. Erişim tarihi: 2011-12-11.
 87. Starting on the North at a point on the Mediterranean Sea in the vicinity south of Sidon and following the watersheds of the foothills of the Lebanon as far as Jisr El-Karaon thence to El-Bire, following the dividing line between the two basins of the Wadi El-Korn and the Wadi Et-Teim, thence in a southerly direction following the dividing line between the Eastern and Western slopes of the Hermon, to the vicinity west of Beit Jenn, then eastward following the northern watersheds of the Nahr Mughaniye close to and west of the Hedjaz Railway. In the east a line close to and west of the Hedjaz Railway terminating in the Gulf of Akaba. In the south a frontier to be agreed upon with the Egyptian Government. In the west the Mediterranean Sea."
 88. "Zionist Organization Statement on Palestine, Paris Peace Conference, February 3, 1919". Jewishvirtuallibrary.org. 6 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150906095004/http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/zoparis.html. Erişim tarihi: 2011-12-11.
 89. "Paris Peace Conference Zionist Organisation - proposed map of Paletine". Mideastweb.org. 27 Şubat 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150227193858/http://www.mideastweb.org:80/zionistborders.htm. Erişim tarihi: 2011-12-11.
 90. Pipes, Daniel (1992). Greater Syria: The History of an Ambition. Oxford University Press US. s. 26. ISBN 0195060229, 9780195060225.
 91. "Franco-British Convention on Certain Points Connected with the Mandates for Syria and the Lebanon, Palestine and Mesopotamia" (PDF). 28 Temmuz 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20110728142933/http://untreaty.un.org/unts/60001_120000/20/29/00039449.pdf. Erişim tarihi: 2011-12-11.
 92. alef ve yod "Eretz İsrael"in baş harfleridir
 93. "Permanent Mandates Commission, 22nd meeting, minutes of the ninth session, Geneva, June 1926". Domino.un.org. 6 Haziran 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140606162706/http://domino.un.org:80/unispal.nsf/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/1504facc47efbe05052565f0006b70bb?OpenDocument. Erişim tarihi: 2011-12-11.
 94. 1 2 3 4 5 Richard Abbott. "The Philistines". Oldtestamentstudies.net. 24 Ekim 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20141024193135/http://www.oldtestamentstudies.net/patriarchs/philistines.asp?item=5&variant=0. Erişim tarihi: 2011-12-11.
 95. 1 2 3 4 5 "All references to words beginning Philis*". Bible Gateway. 9 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20121109190938/http://www.biblegateway.com/keyword/index.php?search=philis*&searchtype=all&version1=9&spanbegin=1&spanend=73. Erişim tarihi: 2011-12-11.
 96. Killebrew, 2005, p. 202.
 97. Smith, 1863, p. 1546.
 98. Jacobson, p65
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.