Fıkhu'l Ebsat

Fıkhu'l Ebsat, Ebu Hanife'nin akaid konusundaki eserlerinden biridir. İmam-ı Azam'ın Beş Eserinden biri olan Fıkhu'l Ebsat oğlu Hammad, öğrencileri Ebu Yusuf ve Ebu Muti' bin Abdillah el-Belhi tarafından rivayet edilmiştir.

Akaid meselelerini konu alan eserin içeriği soru-cevap şeklindedir. İçerdiği meselelerden bazıları kader, Allah'ın dilemesi ve imandır. Ayrıca kısaca günah işleyen kişinin kâfir olduğu iddiasının reddini içeren bir bölümü de barındırır. Eser Ata el-Cürcani tarafından şerhedilmiştir.

Eserin yazma nüshaları Kahire Kütüphanesi'nde bulunmaktadır.

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/27/2012. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.