Fîrûz ed-Deylemî

Bu maddenin konusunun kayda değerlik yönergelerini (kişiler, kitaplar, organizasyonlar ve şirketler, okullar, müzik, web içeriği, filmler, tiyatro oyunları, TV programları) sağlamadığı düşünülmektedir.

Konudan bağımsız ve güvenilir kaynaklar kullanarak maddeyi geliştirebilir ve kayda değer olduğunu ispat edebilirsiniz. Maddenin kayda değerliği kanıtlanamazsa maddenin silme politikası gereğince hızlı silinmesi veya kayda değerliği tartışmalı ise silinmeye aday gösterilmesi yerinde olacaktır.

Bu madde Kasım 2016 tarihinden bu yana işaretli olarak durmaktadır.

Fîrûz ed-Deylemî (ö.673)[1], İslam peygamberi Muhammed'in sahabelerinden.

Sasani hükümdarı I. Hüsrev'in Habeşlileri Yemen'den çıkartmak için gönderdiği orduyla gelmiş ve Himyer'e yerleşmiştir. 631 yılında Medine'ye gelen heyrtin içinde bulunmuş ve Müslüman olmuştur.

Sonraki yaşamında Yemen'de peygamberlik iddiasında bulunan Esved el-Ansî üzerine gönderilen birlikte bulundu ve Esved el-Ansî'yi bir gurup arkadaşıyla bazı anlatımlara göre de tek başına öldürdü.

Muaviye zamanında San'a valiliği yapmış, 673 yılında ölmüştür.

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/12/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.