Üzeyir

Üzeyir (İbranice: עֶזְרָא, Ezra), MÖ 4 - 5. yüzyıllarda yaşamış Yahudi peygamberi ya da din adamı. İslami kaynaklarda ismi Üzeyir (Arapça: عزير) olarak geçer. Üzeyir ile Ezra'nın aynı kişi olduğu tartışmalıdır. Temple Üniversitesi hocalarından ve Encyclopaedia of the Qurʾān yazarı İbrahim M. Ebu Rabi, Üzeyir ile Ezra'nın aynı kişi olduğu kanısını sorgulayan din profesörlerindendir.

Yahudi ve Hıristiyan kaynaklarına göre Ezra, İsrailoğulları'ndan 5.000 kişiyi Babil'deki esaretten kurtarıp Kudüs'e getirmiştir (MÖ 459).

Tanah'ta kendi ismiyle anılan bölümün yazarı olan Ezra din adamlılığının yanı sıra dini belgeleri kopyalamak ve kayıtlarını tutmakla da meşgul olmuştur. MÖ 4. veya 5. yüzyılda Museviliğin geçirdiği reform sürecinde çok önemli bir yere sahiptir.

Nehemya'nın gözetiminde yeniden inşa edilen Kudüs'ün surlarını tamamlatmış, Nehemya'nın başlattığı reformlara devam etmiştir. Yahudi toplumunun diğer ırklarla evlenmesini yasaklamıştır.[1]

Kur'an'da Üzeyir

Kur'an'a göre Yahudiler Üzeyir'in Tanrının oğlu olduğunu iddia etmişlerdir. Kur'an'da bu durum Hıristiyanlık'ta İsa'nın tanrının oğlu kabul edilmesine benzetilir ve şirk kabul edilir. Kuran'da Üzeyir Tevbe Suresi'nde geçmektedir:

Ayrıca bakınız

Kaynaklar

  1. Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press 2003, Ezra ve Nehemiah maddeleri
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/10/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.