Evrim stratejisi

Bilişim Biliminde; Evrim Stratejileri (ES), evrim ve adaptasyon fikri optimizasyon tekniğine dayanmaktadır. Bu evrimsel hesaplama veya yapay evrim metodolojilerinin genel sınıfına aittir.

Tarih

Evrim strateji optimizasyon tekniği 1960'larda oluşturuldu ve Ingo Rechenberg ve John Holland birlikte çalışmalarıyla 1970'lerde geliştirildi.

Metotlar

Evrim strateji, operatör araştırmalarına göre doğal bağımlı temsilinde, öncelikli mutasyon ve seleksiyonda kullanılmaktadır. Evrimsel algoritmaları, operatörlerin döngü uygulamalarıdır. Bir döngünün yinelenmesinde jenerasyonu çağırıyor. Jenerasyonların sırası kritiklerin sonu gelinceye kadar devam eder.

Evrim stratejilerin çağdaş türevleri sık sık μ parametresinin nüfusta, fazladan operatörlerin birleşmesiyle kullanılmaktadır, (μ/ρ+, λ)-ES çağırmaktadır.[1]

Kaynaklar

  1. Hansen, N.; S. Kern (2004). Evaluating the CMA Evolution Strategy on Multimodal Test Functions. Springer. ss. 282–291. DOI:10.1007/978-3-540-30217-9_29.

Bibliyografi

Araştırma merkezleri

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.