Etan

Etan molekülünün şeması.
Etan molekülü.

Etan, C2H6 formülüne sahip bir bileşiktir. Alkanların ikinci en küçük molekülü olan etan, normal sıcaklık ve basınçta kokusuz ve renksiz bir gazdır. Etan, doğal gazda metandan sonra en fazla bulunan ikinci gazdır.

Tarihi

Etan molekülü yapay olarak ilk defa 1834 yılında Michael Faraday tarafından potasyum asetatın elektrolizi ile üretildi. Ancak Faraday bunun metan olduğunu düşünerek bunun üzerinde durmadı. 1847–1849 arasında Hermann Kolbe ve Edward Frankland, organik bileşikler üzerine yaptığı çalışmalar sırasında etanı yine elde etti, fakat bunu metil bir bileşik sandı. 1864 yılında bu hataları Carl Schorlemmer düzeltti.

Üretim

Etan üretilirken aşağıdaki aşamalar izlenmektedir:

CH3COO → CH3• + CO2 + e
CH3• + •CH3 → C2H6

C2H5• + Cl2 → C2H5Cl + Cl•
Cl• + C2H6 → C2H5• + HCl
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.