Ermeni çeteleri

Murad Sebastia ve milisleri 1915'de Sivas çevresinde 1916' da Erzincan Savaşı ve 1918 de Bakü Muharebesi'ne katıldı.

Ermeni milisleri, çeteleri, fedaileri (Ermenice: Ֆէտայի Fedayi) veya gönüllüleri (Ermenice: կամավոր Kamavor) olarak bilinen ailelerinin terk ederek gerilla birlikleri oluşturan Ermeni birimler. Ermeni gönüllü savaşçılar "hayatını feda etmeye hazır" (Kamavor) kelimesiyle adlandırılmaktadır. İlk olarak Osmanlı Ermenileri Osmanlı İmparatorluğu'nda gerilla örgütleri kurarak Ermeni köylerine talan edilmesine önlemek amcıyla birlik oluştursalarda bu güçlerin çoğu Ermeni ulusal hareketinin üyesi olarak hizmet etmişlerdir. II. Abdülhamit döneminde Kürt aşiret kuvvetleri ve Hamidiye askerlerine karşı savaşmışlardır. Ermeni nüfusun yoğun olduğu bölgelerde Osmanlı İmparatorluğu'nun faaliyetlerinine karşı savaşmışlardır. 14 Kasım 1922 tarihli New York Times gazetesi, Birinci Dünya Savaşı'nda 200.000 Ermeni'nin İtilaf Devletleri ordularında veya İtilaf Devletleri tarafında savaşan bağımsız birliklerde savaştığını yazdı.[1]

I. Dünya Savaşı'nın sonunda Bogus Nubar Ermenilerin cesurca Ermeni davası için mücadele ettiklerini Paris Barış Konferansı'na dile getirir.[2] Ocak, 1919, Boghos Nubar mektubunda müttefik orduları için Ermeni halkının katkısının özetini içerirken Ermeni milislerin güçlerinin 50.000 olduğunu söyler.[3]

Bizim gönüllüler Ermeni Lejyonu (Fransa)'da zafer kazanıp aslanlar gibi savaştı. Bu Fransız Ermeni Lejyonu'nunda onlar 5.000 kişi olarak Suriye ve Filistin cephesinde General Allenby tarafına katıldı ve Fransız birliklerinin zaferlerinde katkıları var.

Kafkasya'da, Kafkas Rus Ordusunda altında Tovmas Nazarbekian, Andranik, Nazarbekoff ve diğerleri ile İtilaf devletleri için dört yıldır savaşmışlardır, yaklaşık 50.000 Ermeni milis ve 150.000 Ermeni gönüllüsü hiç söz etmeden Rusya Devriminden sonra Kafkasya'daki tek kuvvet olarak Mütareke imzalanıncaya kadar Türklere karşı geldiler.[3]

Ayrıca bakınız

Ermeni milisler

Kaynakça

  1. Armenia and the president; A Letter to Mr. Harding on the Problem of Effective Protection of Christian Minorities Under Turkish Rule, New York Times, 14 Kasım 1922 tarihli makale.
  2. Joan George "tüccarlar tarafından Exile: Ermeniler Manchester, İngiltere, 1835-1935", sayfa 184
  3. 1 2 By Joan George, Merchants in Exile: The Armenians of Manchester, England, 1835-1935, page 184-185
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/21/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.