Erdeney

Erdeney Han - Türk ve Altay mitolojisinde Haber Tanrısı. Tanrıların haberlerini insanlara iletir. Habercileri ve ulakları korur. Uçan beyaz bir atı vardır. Elçilerin başlarına zarar gelmesine engel olur. İletilen haberlerin olduğu gibi, değiştirilmeden yerine ulaştırılmasının önemi sembolize edilir. Türk masallarında Çapan/Çapar (Atlı Haberci, Atlı Postacı)lar vardır ve atları üç gün üç gece hiç durmadan yol alır. Ya da her şehirde bir at değiştirerek ve atın üstünde uyuyarak yol alırlar. Erdeney tarafından korunurlar.

Etimoloji

(Er) kökünden türemiştir. Erden; katışıksız, erdemli, sadık demektir.

Kaynak

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.