Emir Buhari

Emir Buhari ya da Ahmed Buhari, tam adı Es-Seyyid Ahmed Emir Buhari (d. 1455, Buhara - ö. 1516, İstanbul), İstanbul'da büyük ün kazanmış Nakşibendi şeyhi. Abdullah İlahi'den sonra Nakşiliğin İstanbul'da yaygınlaşmasını sağlayan kişi olarak tanınır.[1]

Ünlü Şeyh Ubeydullah Ahrarü't-Taşkendi'nin yanında yetişti, onun halifesi Abdullah İlahi'den halifelik aldı. Bir süre Simav'da yaşadı ve Hicaz'a gitti. Daha sonra İstanbul'a yerleşerek Fatih'te, bugün türbesinin bulunduğu caminin (Emir Buhari Camii) karşısındaki zaviyede şeyhliğe başladı. Yaşadığı dönemde çok etkindi ve doğaüstü yetenekleri olduğuna inanılırdı. Türbesi, yakın zamanlara değin önemli bir ziyaret yeri olmuştur. İstanbul'da biri Edirnekapı dışında, öbürü Ayvansaray'da olmak üzere Emir Buhari adına kurulmuş iki tekke vardır.

Kaynakça

  1. Ekrem Işın, "Ahmed Buharî", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c. 1, s. 120-121 Tarih Vakfı, 1994. ISBN 975-7306-00-2.
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.