Eliptik yörünge

Birbirine yakın kütleye sahip iki cisim ortak kütlemerkezleri etrafında eliptik yörüngelerde hareket ederken görülüyor.

Eliptik yörünge, Astronomi ve uzay mühendisliğinde, dışmerkezliği (basıklık) 0'dan büyük ancak 1'den küçük olan yörüngedir. Dışmerkezliği 0'a eşit olan yörünge daireseldir ve bu yörüngeye dairesel yörünge denir. Eliptik bir yörüngede özgül enerji her zaman negatiftir. Hohmann transfer yörüngesi, Molniya yörünge ve Tundra yörünge başlıca eliptik yörüngeler arasındadır.

Hız

Uzay mühendisliğince kabul edilen standart şartlar ve varsayımlar altında, eliptik yörüngede hareket halinde bulunan 0'dan büyük kütleli bir cismin yörüngesel hızı () aşağıdaki şekilde hesaplanabilir.

Burada,

Bu eşitlikten çıkartılacak iki önemli sonuç:

Enerji

Standart şartlar ve varsayımlar altında, eliptik yörüngede hareket eden bir cismin özgül yörüngesel enerjisi () 0'dan küçüktür ve bu yörünge için enerji konservasyon eşitliği,

şeklinde ifade edilir.

Burada,

Sonuç:

Ayrıca bu noktada halkalanma teoremini kullanarak;

Uçuş yolu açısı

şeklinde gösterilir. Burada,

Hareket formülü

Bkz. yörüngesel eşitlik

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.