Elektrik mühendisliği

Elektronik bir devre
Bir güç kaynağı sistemi

Dünyada elektrik mühendisliği; elektrik, elektronikle ilgili tüm mühendislik disiplinlerinin genel adı olarak kullanılır.[1] Türkiye'de Elektrik-Elektronik Mühendisliği olarak geçer, bu madde Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgilidir. Bunun yanında elektrik mühendisliğinin alt dalı olan power engineering (güç mühendisliği), Türkiye'deki elektrik mühendisliğinin karşılığı olup bunun için Türkiye'de Elektrik Mühendisliği maddesine bakabilirsiniz.

Elektrik Mühendisliği elektrik, elektronik, elektromanyetizma ve elektromanyetik ışınlar üzerine çalışan çok geniş kapsamlı bir mühendislik disiplinidir. Transistör ve mikroçiplerin icadıyla birlikte günümüzde gelişen teknolojiye öncülük eden en önemli alanlardan ve inovasyona en açık mühendislik dallarından biridir.

Tarihi

Elektrik ve mıknatıs (magnet)sözcüklerinin kökeni eski Yunanca’dan gelmektedir.Eski Yunan döneminde Milet'te (Anadolu, Aydın civarında eski yerleşim yeri) yaşayan Thales (MÖ 624-MÖ 546) doğayla ilgili araştırmalar yaparken kehribarın yünle ovulduğunda tüy ve saman gibi hafif maddeleri kendine çektiğini, uzun süreli ovmalarda ise insan vücuduna yaklaştırıldığında küçük kıvılcımlar çıkardığını fark edip bazı araştırmalarda bulunmuştu.[2] Elektriğin bilim dünyasında bir araştırma alanı olarak yer alması 17.yüzyılda gerçekleşmiştir. İlk elektrik mühendisi olarak ilk elektroskobu icat eden William Gilbert kabul edilebilir.

18.Yüzyıl

Elektrik ve manyetizma üzerine araştırmalar ve ilk mühendislik çalışmalarına başlanması 18.yüzyıldan itibaren mümkün olmuştur.

1672 : Otto von Guericke (1602 – 1686), Kükürt bir küreyi döndüren bir aygıt yaptı. Yün parçasını dönen küreye tutarak bir kıvılcım üretti. Bu aygıt, sürtünme yoluyla elektrik üreten ilk üreteçtir.

19.Yüzyıl

AC-DC savaşlarına da sahne olan(Tesla-Edison mücadelesi) 19.yüzyıl, elektriğin altın çağıdır.

20. yüzyıl

20.yüzyılın ikinci yarısında elektronik,iletişim ve bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler günümüzdeki bilişim çağını başlatmıştır.

Alt dallar

İlişkili dallar

Eğitimi

Türkiye'de, üniversiteye geçiş sınavı ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü kazanılarak 4 yıllık lisans eğitimi(yabancı dil hazırlık hariç) görülür. Öğrenciler elektrik üzerine genel tüm dersleri görürler, 3. sınıfta ya da 4.sınıfta seçtiği altdala göre daha detaylı eğitim alır. Farklı bir altdalı yüksek lisansta da seçerek uzmanlaşabilir.

Elekrik-elektronik Mühendisliği dışında elektrik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, kontrol mühendisliği, biyomedikal mühendisliği gibi bölümler de vardır. Bu bölümlerde elektrik-elektronik mühendisliğinden farklı olarak opsiyon(altdal) seçimleri sınırlıdır. Kontrol, elektrik ve biyomedikal mühendislikleri kendi alanlarıyla sınırlıdır opsiyon seçimi yoktur. Elektronik ve haberleşme mühendisliğinde ise elektrik(güç) mühendisliği opsiyonunu seçilemez elektronik, haberleşme(telekomünikasyon), biyomedikal gibi alanlara yönelenebilir. Alt dallar ayrı bölüm olarak açıldığında daha detaylı ve alana yönelik bir eğitim alınır ancak iş alanları kısıtlanmış olur.

Elektrik Mühendisliği ile ilgili isim farklılıkları

Türkiye'de "Elektrik-Elektronik mühendisliği" olarak geçen lisans programı yurtdışında çoğunlukla "Elektrik mühendisliği" ya da "Elektrik mühendisliği ve bilgisayar bilimleri" olarak geçer yani bilgisayar mühendisliği de bu programa dahildir.[7][8][9] Bunun yanında diğer bazı ülkelerde de elektrik-elektronik mühendisliği ismi kullanılır ve alt dallar ayrı bölüm olarak bulunmaktadır.[10]

Yüksek Akım imza yetkisi

Elektrik Mühendisleri Odası'nın belirlediği kriterlere göre Elektrik-Elektronik mühendislerinin yüksek akım imza yetkisine sahip olması için transkriptinde(ders planı) "elektrik makineleri", " iletim sistemleri", " dağıtım sistemleri", " güç sistemleri", " enerji sistemleri", " elektrik tesisleri", " koruma", "yüksek gerilim tekniği" gibi dersler olması gerekir. Yüksek akım, elektrik(güç) mühendisliği'nin uğraş alanıdır.[11]

Elektrik-Elektronik Mühendisinin Çalışma Alanları

-Mimari proje, Mimar

-Harita aplikasyon, Harita mühendisi

-Zemin Etüdü, Jeoloji mühendisi ile Jeofizik mühendisi birlikte onaylaması gerekir

-Statik proje, inşaat mühendisi

-Elektrik projeleri, Elektrik-elektronik mühendisi

-Mekanik projeler, Makine mühendisi

vb gibi alanlarda görev yapabilirler.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/8/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.