Elektrik potansiyeli

Elektrik potansiyeli (veya Elektrostatik potansiyel), bir elektriksel alan içerisindeki herhangi bir noktada birim Elektriksel yük (+1 C) başına düşen Elektriksel potansiyel enerji'dir. Herhangi bir noktadaki elektriksel potansiyel olarak da tanımlanır.

Skaler bir büyüklüktür. Uluslararası Birimler Sisteminde geçerli olan birimi Volttur(V).

Elektrik potansiyeli ile elektriksel potansiyel enerji arasındaki bağlantı

Bir noktasal "Q1" yükünün oluşturduğu elektrik alanı içindeki "A" noktasında oluşan birim Elektriksel yük (+1 C) başına düşen elektriksel potansiyel enerji'ye; "A" noktasının elektrik potansiyeli denir.

"A" noktasında "Q2" yükünün bulunduğunu düşünürsek:

Bu iki formülü ele alalım:

"U" Elektrostatik potansiyel enerji formülünü, "VA" formülündeki "U" değerinin yerine yazarsak, Elektrik potansiyeli formülü aşağıdaki biçimde olur:

"Q1" yükü ve "A" noktası

Burada;

"VA": Elektrik potansiyeli, Volt(V) biriminde.

"U": (bazı kaynaklarda "EP" sembolü ile gösterilir): Elektriksel potansiyel enerji, Joule(J) biriminde.

"Q": Elektriksel yük, Coulomb(C) biriminde..

"d": "A" noktasıyla "Q1" yüklü noktasal cisim arasındaki uzaklık, Metre(m) biriminde.

"k": sabit.

Noktasal bir yükün herhangi bir noktada oluşturduğu elektrik potansiyeli formülü

Noktasal "Q1" yüklü bir cismin kendinden "d" kadar uzaklıkta bulunan bir noktada oluşturduğu elektrik potansiyelinin değerini veren bağıntıdır.

Burada;

"VA": Elektrik potansiyeli, Volt(V) biriminde.

"U": (bazı kaynaklarda "EP" sembolü ile gösterilir): Elektriksel potansiyel enerji, Joule(J) biriminde.

"Q": Elektriksel yük, Coulomb(C) biriminde..

"d": "A" noktasıyla "Q1" yüklü noktasal cisim arasındaki uzaklık, Metre(m) biriminde.

"k": sabit.

Kaynakça

    This article is issued from Vikipedi - version of the 1/31/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.