Elektronik veri değişimi

Farklı kuruluşlardaki uygulamalar arasında yapısal veri değişimidir.İş dünyasında kullanılan kâğıt belge değişiminin yerine geçmektedir.Bu yönü sebebiyle Elektronik Ticaret'le de alakalıdır.EDI uygulamalarında veri, yapısal bir formatta transfer edilmektedir.Dünya çapında ticaretin kolaylaştırılması amacıyla kurulan BM 4.Çalışma Grubunun bir girişimi olan bu formata EDIFACT (İdari, Ticaret ve Nakliyata İlişkin Elektronik Veri Değişimi) adı verilir.Girişim ticari verilere elektronik yoldan ulaşmak için bir dünya standardına gereksinim duyulmuş ve on yıl evvel, uluslararası ticaretin etkinliğini artırmak için başlatılmıştır.Standartlaşma 1987 yılında başlamıştır. EDI organizasyonlar arası bilgi paylaşma ve değişim yeteneğine sahip olan bir iletişim paketi kullanılarak, bir bilgisayar ve diğeri arasında elektronik olarak bilgi değişiminin yapıldığı bir sistemdir.

Kullanıldığı Alanlar

Limanda EDI yoluyla sağlanan ek bilgi hizmetleri

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/23/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.