Elamca

Elamca, izole bir dil olup büyük ihtimalle Sami dillerine aittir. Türkçe gibi eklemeli bir dil olduğu bilinmektedir. Dil ve edebiyatı, Elam kralı Şilhak-inşuşinak zamanında onun gayretleriyle çok gelişmiştir. Elamca, M.Ö. 522-486 döneminde Akamenitlerin hakimiyetleri altına girmesinden sonra da boyundurukları altındaki Elam halkı ve onların dili yaşadı, kullanıldı ve Akamenit krallarının yazıtlarında kullanılan üç dilden biri oldu. Taht-i Cemşid’den bulunan iki arşivden Darius, Haşayarşa ve I. Ardeşir dönemine ait Elam dilinde kaç bin tablet bulunmuştur. Bu belgelerin okunması ve hatta nerede olduğuna dair bugüne kadar hiçbir haber yoktur.[1] Şikago Üniversitesi'nde bulunan 10.000'den fazla yazıt, bugüne kadar okunamamıştır.[1]

Elamca ve Türkçe

Elamca da Türkçe gibi eklemeli bir dildir. İki dil arasında bazı ortak kelimeler bulunmuştur. Bunlardan bazıları

Elamca Türkçe Açıklama
atta ata
gitta gitmek
ike / igi ağabey Eski Türkçede ike/iki kelimesi ağabey demektir.
kurt/kitti talih Eski Türkçe kut kelimesiyle benzer anlamda
şak oğlan
kut getirmek

Kaynaklar

Şablon:Mesopotamya-taslak

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/5/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.