El-Kamil fi't-Tarih

El-Kamil fi el-Tarikh, Ali İbnü'l-Esîr 1230-1231 yıllarında Musul'da yazmıştır. Kitabında ara sıra kurucusu İmaddeddin Zengi olan olan Zengiler, 12. ve 13. yüzyıllarda Kuzey Irak ve Suriye'de Selçuklu Atabeyleri olarak Hüküm sürmüş olan bu hanedanın önemini açıklar. Bu eserde 1090 yılında Haçlılar tarafından Kudüs'ün kuşatılmasında ve onları Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya saldırıları sırasında on binlerce Müslüman'ın öldürüldüğünden bahseder.

Gazali'nin hayatını içeren temel bir kaynak eserdir. 915 yılına kadar olan tarihi olayları anlatmıştır. Taberi'yi örnek almış ve onun tarzında yazmıştır. Taberi'nin bilgi vermediği bazı konular; özellikle Kuzey Afrika ve Endülüs coğrafyası hakkında bilgi verir. Taberi'den sonraki dönemden bilgi verirken, mevcut kaynaklar ve olaylara tanık olan kişilerin şahitliğine başvurarak, kaynak göstermiştir.

Eser, Avrupa'da 1800'lü yıllarda tanınmıştır. İbn-ül Esir'in kaynak olarak kullanımı diğer eserlere göre daha yakındır. Türkiye'de ilk kez 1987'de Abdulkerim Özaydın tarafından çevrilmiştir. İstanbul basımıdır.[1]

Kaynakça

  1. Abdulkerim, Özaydın (1987). Al-kamil fi al-Tarikh (1 bas.). İstanbul.
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/15/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.