El-Kâfi

Eserin tam adı el-Kâfî fî İlmi’d-Dîn (Arapça:الكافي في علم الدين)'dir. Küleynî tarafından kalem alınan Şia'ya göre muteber addedilen dört hadis kitabından (Kütüb-i Erbaa) birisidir. Yirmi senede hazırlanan eserde 16.000 civarında hadis vardır. Kitapta yer alan rivayetlerin çoğu Ca'fer es-Sadık'ın ve diğer imamların sözlerinden ibaret olup isnadlar çoğunlukla Muhammed'e aralıksız olarak ulaşmamakta, pek çok rivayetin uydurma olduğu görülmektedir.[1]

Ayrıca Bakınız

Kaynakça

  1. TDV, İslam Ansiklopedisi, cilt: 24,  sayfa: 148
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.