El-Hakim Camii

El-Hakim Camii
Avlu

El-Hakim Camii, Kahire'de Fatımi halifelerinden Aziz'in 990'da yapımını başlattığı ve Hakim'in 1003'te tamamlattığı cami. Yapıldığı dönemde kentin kuzey surunun hemen dışındayken bugün Kahire'nin ortasında kalmıştır.

Mimari

Kenarları yaklaşık 110 m uzunluğunda kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Ortasında gene kareye yakın büyük bir avlusu vardır. Asıl cami mekânını, kıble duvarına paralel uzanan beş sahın oluşturur. Kıble yönünde uzanarak bu beş sahnı kesen ve tam mihrabın önünde bir de kubbesi olan bir orta nef, el-Ezher ve Emeviye gibi daha eski camilerin geleneğini sürdürür. Bu camilerin izleri, mihrap duvarı önündeki sahnın iki ucunda birer kubbenin daha yer almasında da görülür. Mihrap önü kubbesi sekizgen bir kasnağın üstünde yer alır; bu kasnak da kıble duvarına ve çifte sütunların taşıdığı üç büyük kemere oturur. Kubbeye geçiş tromplarla sağlanmıştır. İç avlunun iki kenarını kıble yönünde uzanan üçer sahınlı yan mekânlar kaplar; dördüncü kenarda da, asıl cami mekânında olduğu gibi kıble duvarına paralel, ama bu kez iki sahna bölünmüş bir mekân uzanır. Bütün sahınlar birbirlerinden kare kesitli tuğla ayaklarla ayrılmış, ayaklar birbirlerine özengi hizasında hafifçe içe taşan at nalını andırır sivri kemerlerle bağlanmıştır.

Caminin beden duvarları taştan örülmüştür; bu, Kahire'de ilk kez görülen bir uygulamadır. Kuzeybatıya bakan beden duvarının ortasında bir taçkapı, iki ucunda da birer minare yer alır. Bunlardan kuzey köşesindeki silindir, batı köşesindeki ise sekizgen biçimlidir. İkisi de daha geç bir dönemde taştan, kare planlı birer kaide ile çevrilerek sağlamlaştırılmıştır.

Bugün ibadete dönük işlevinin yanı sıra turistik amaçlı ziyaretlere için de bir çekim noktasıdır.

This article is issued from Vikipedi - version of the 7/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.