Ekrem Demirli

Prof. Dr. Ekrem Demirli, Türk ilahiyatçı akademisyen ve yazar.

1969'da Rize-İkizdere'de doğdu. 1988'de Üsküdar İmam-Hatip Lisesi'ni, 1993 yılında ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Aynı üniversitede 2003 yılında tasavvuf alanında doktorasını tamamlayan Demirli halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde profesör olarak görevine devam etmektedir.

Çalışmaları

Kitapları

 1. Sadreddin Konevi'de Bilgi ve Varlık, İstanbul, İz Yayıncılık, 2005
 2. Fususu'l-Hikem Şerhi, İstanbul Kabalcı Yayınevi, 2006
 3. Nazari Tasavvufun Kurucusu: Sadreddin Konevi, İstanbul: İSAM Yayınları, 2008
 4. İslam Metafiziğinde Tanrı ve İnsan: İbnü'l-Arabi ve Vahdet-i Vücûd Ekolü, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2009
 5. İbnü'l Arabi Metafiziği, İstanbul: Sufi Kitap, 2013

Çevirileri

 1. Ebû'l-Alâ Afifi, Tasavvuf: İslam'da Manevi Hayat, İst. İz Yay. 1996
 2. Ebû'l-Ala Afifi, Fusûsu'l-Hikem Okumaları İçin Anahtar, İz Yay. 2000
 3. Sadreddin Konevi, Fusûsu'l-Hikem'in Sırları, İz Yay. 2002
 4. Abdülgâni en-Nablusi, Ariflerin Tevhidi, İz Yay. 2003
 5. Abdülgâni en-Nablusi, Gerçek Varlık, İz Yay. 2003
 6. Abdürrezzâk Kaşani, Tasavvuf Sözlüğü, İz Yay. 2004
 7. Annemarie Schimmel, Tanrı'nın Yeryüzündeki İşaretleri, İstanbul:Kabalcı, 2004
 8. İbn Sina, Metafizik I ve II İstanbul, Litera Yay. 2004-5
 9. Muhyiddin İbn Arabi, Fusûsu'l Hikem, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2006
 10. Muhyiddin İbn Arabi, Fütühât-ı Mekkiyye, 18 cilt, İstanbul: Litera Yayıncılık, 2006-2012

Bazı tebliğ ve makale başlıkları

 1. "To Know God through the Human Being: Whoever Knows Himself, Knows His God", Symposium: Gotteserlebnis und Gotteslehre Christliche und islamische Mystik im Orient, Göttingen, Nisan 2008
 2. "İbnü’l-Arabî'nin Fusûsu'l-Hikem'i ve Ekberî Geleneğin Teşekkülündeki Rolü", Klasiği Yeniden Düşünmek: Uluslararası Sempozyum, Klasik Yayınları, İstanbul, 2008.
 3. "İslâm Metafizik Düşüncesinin Serüveni: Sadreddin Konevî ve Takipçilerinde İbn Sînâ Etkisi" (The Adventure of the Metaphysical Thought in Islam: Ibn Sina's Influence on Sadr al-Din Qunawi and his Followers), Uluslararası İbn Sînâ Sempozyumu, İstanbul, Mayıs 2008
 4. "Sûfîlerin Tabiat Görüşleri: 'Her Şey Canlıdır", Uluslararası Çevre ve Din Sempozyumu, İstanbul, Mayıs 2008.
 5. Mesnevî'yi Fusûsu'l-Hikem'e Göre Yorumlamak 'İlâh-ı Mu'tekad' ve Mevlânâ’nın Mesnevîsinden Hikâyeler, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ Özel Sayısı, Sayı: 14, Yıl: 2005, s. 347-364.
 6. "Zâhirî İlimlerin Otoritesi Karşısında Tasavvuf’un Meşruiyet Arayışı", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 15, Yıl: 2007, s. 219-245.
 7. "İbnü'l-Arabî ve Mevlânâ Arasındaki Bazı Ortak Kavramlar", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 16, Yıl: 2007, s. 229-247.
 8. "İbnü’l-Arabî'nin Harf Sembolizminin Genel Çerçevesi" Varlık Dergisi, Kapak Konusu: Şaman Geleneğinden İslamiyet'e Simgecilik, Yıl: Eylül 2004 Sayı: 1164
 9. "Rüya İçinde Rüya: Âlem Tabir Edilmesi Gereken Bir Rüyadır", Keşkül Dergisi Rüya Sayısı, Yıl: 2007 Sayı: 11

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.