Egemenlik hakkı

Egemenlik hakkı, medeni hukuk bağlamında ele alınırsa; sağladıkları yetki bakımından sınıflandırılmış hakların en başında gelir. Hak sahibine, hakkı üzerinde çok geniş yetkiler tanıyan egemenlik hakları üçe ayrılır:

  1. Kişilik Hakları
  2. Ayni Haklar
  3. Fikri Mülkiyet Hakları

Egemenlik hakları aynı zamanda mutlak haklardır ve bu sebeple herkese karşı ileri sürülebilirler. Meşru müdafaa, ıztırar hali ve haklı kuvvet kullanma halleri hariç hukuka uygun olarak ihlal edilemez haklardır. İhlalleri haksız fiil teşkil ederken korunmaları amacı ile koruyucu önleme davası, durdurma davası, tespit davası, maddi tazminat davası, manevi tazminat davası, elatmanın önlenmesi davası gibi davalara başvurulabilir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/15/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.