Edward Burnett Tylor

Edward Burnett Tylor

Edward Burnett Tylor (d. 2 Ekim 1832 – ö. 2 Ocak 1917), Britanyalı antropolog.Antropolojinin kurucusudur.

Antropolojik kültür yaklaşımlarında sosyal antropolojinin kurucusu kabul edilen İngiliz Tylor’ın etkili olduğu görülmektedir. Onun kültüre bütüncül yaklaşımı ve “bilgiyi, inancı, sanatı, ahlakı, hukuku, adetleri ve bireyin toplumun bir üyesi olarak kazandığı diğer tüm yeti ve alışkanlıklarını içeren karmaşık bütün” şeklindeki tanımı zamanla eleştirilere konu olsa da büyük oranda sonraki yaklaşımları da etkilemiştir. Evrimci kuram içinde yer alan, istatistik kullanımını antropolojiye kazandıran ve ünlü kültür tanımı ile antropolojik yaklaşımlara esin kaynağı olan Tylor (Testart, 2011: 854),[1] din, inanç, akrabalık, evlilik alanlarında çığır açıcı çalışmalar yapmıştır.[2] Kültür ile kalıtsal olanın ayrılmasında onun düşüncelerinin etkisi vardır. Çünkü kültür öğrenilen bir özelliğe sahiptir, bu ise bir toplum ortamını gerekli kılmaktadır. Kültürün edinilmesi için öncelikle bir toplumun üyesi olmak gerekir, o toplumda bir deneyim sürerek bir şeylerin öğrenilmesi ve bunun aktarılması gerekir. Aksi takdirde kültür oluşamaz ve aktarılamaz.

Kaynakça

  1. Testart, Alain, 2011, “Edward Burnett Tylor”, Sosyolojik Düşünce Sözlüğü iç., Haz. Massimo Borlandi vd., Çev. Bülent Arıbaş, İletişim yay., İstanbul. Mashlall, Gordon, 1999, Sosyoloji Sözlüğü, Çev. O. Akınhay-D. Kömürcü, Bilim ve Sanat yay., Ankara.
  2. (Marshall, 2009: 771)
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/10/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.