Eburonlar

Ambiorix

Eburonlar (Yunanca: Ἐβούρωνες, Strabon), Galyanın Kuzeyinde, çoğunlukla Ren ve Maas nehirleri arasında ve Menapilerin Doğusunda yaşamış olan German ya da Kelt kökenli antik kabile.

Bu kabileyi ilk olarak Jül Sezar "Commentarii de Bello Gallico (Gallia Savaşı Üstüne Yorumlar)" adli eserinde bahsetmistir [1]

Bu alan daha sonra Germania Inferior eyaletinin bir parçası haline gelmiştir. .Jül Sezar, Condruslar, Eburonlar, Caeraesler, ve Paemanlarin hep birlikte Germanlar [1] adıyla çağırıldıklarını söyler. German kabileri olan Tencterler ve Usipetler MÖ 55 yılında Germania'dan ayrılarak Ren Nehrini geçince ilk olarak Menapi topraklarına girmişler ardından da Eburonlar ve Condruslar toprakları içlerine doğru ilerlemişlerdir.

Konumları

Eburonlarn yurtlarının tam olarak neresi olduğuyla ilgili ilk başvurulacak kaynak Sezar'ın Commentarii de Bello Gallico adlı eseridir. Ren Nehri üzerinde Eburonların komşuları kuzeylerinde yaşayan Menapiler olup topraklarının büyük bir kısmı Mosa (Maas) ve Ren nehirleri arasındaydı.[1] Eburonlarin güneyinde, onlarla Trevirler arasında, Segniler ve Condrusiler yaşıyordu [1].

Kaynaklar

  1. 1 2 3 4 Jül Sezar (Türkçe'ye Çev. Hamit Dereli) (1942) Gallia Savaşı, İstanbul: Maarif Basımevi (Dünya Edebiyatından Tercümeler - Latin Klasikleri) KItap II, Kitap V ve Kitap VI.

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 2/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.