Nizar (Fatımi)

Ebû Mansûr Nizâr el-Mustafâ li-Dîn’il-Lâh (d: 1045 - ö: 1097, Arapça: أبومنصور نزار المصطفى لدين الله; Ebū Mansūr Nizār el-Mustafā li-Dīn’il-Lāh ) Nizârî İsmâ‘ilîyye Mezhebi'nin İmâmı.

Küçük kardeşi ʿAhmed el-Mustâ‘lî’nin hâlife ilân edilmesi

Hâlife Ebû Tamîm Ma’add el-Mûstensir bil-Lâh'ın vefâtı üzerine, vezir "El-Melik el-Efdâl Şehenşâh" Hâlife Ebû Tamîm Ma’add el-Mûstensir bil-Lâh'ın büyük oğlu olan Nizâr’ın yerine henüz daha genç ama kendi kız kardeşiyle evli olan ʿAhmed el-Mustâ‘lî’yi hilâfet mâkamına geçirdi. Bu adaletsiz durum üzerine isyân eden "Nizâr el-Mustafâ" 1095 yılında mağlup edildi.

Oğlu el-Hâdi

Oğlu "el-Hâdi ibn Nizâr", Nizâr’ın en güvenilir Dâ’îlerinden olan "Abdûl-Hasan Saidî" yönetiminde doğuya doğru, Hasan Sabbah'ın ileride kendilerine Haşhaşin adı da verilen İsmâili topluluğunu kuracağı Elemût bölgesine sığınarak Nizâr'ın İmâmlığını devam ettirdiler.

Kaynakça

  Dış bağlantılar

  Şii İslam unvanları
  Önce gelen
  Ebû Tamîm Ma’add el-Mûstensir bil-Lâh
  İsmâ‘îl’îyye İmâmı
  İmâm Ebû Mansûr Nizâr el-Mustafâ li-Dîn’il-Lâh
  On Dokuzuncu Nizâr’îyye
  Şîʿa Nizârî-İsmâ‘îlî İmâmı

  1094 - 1097
  Sonra gelen
  El-Hâdî bin el-Nizâr
  İsmâ‘îlî-Nizârîlik İmâmı
  This article is issued from Vikipedi - version of the 10/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.